Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe KARTA

Transkrypt

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe KARTA
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe
KARTA ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM
Adobe Acrobat XI Pro Publico Bono
III Edycja
Lista osób zgłaszanych na seminarium:
………………………………………
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
Termin: 30.11.2012
Godziny: 8:30 – 16:30
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za seminarium w wysokości 400 zł netto (+23% VAT)
na podstawie faktur pro forma najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć.
Finansowanie z środków publicznych, w tym unijnych umożliwia zwolnienie z podatku VAT.
Formularz w załączeniu.
Szkolenie finansowane jest:
z środków własnych
z środków Unii Europejskiej
z środków publicznych
Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………
Adres fakturowania: …………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………………………
Osoba zgłaszająca:……………………………………………………………….
Tel.: ……………………………………………………………….......................
E-mail: ………………………………………………………………..................
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z regulaminem umieszczonym na stronie
www.itmedia.pl/seminaria
Podpis
……………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) przez firmę IT Media z siedzibą
w Warszawie. IT Media zapewnia Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
e-mail: [email protected]
www.itmedia.pl
ul. Jagiellońska 88
dz. szkoleń tel. + 48 (22) 678 38 87
03-215 Warszawa
dz. szkoleń tel. + 48 (22) 678 78 78

Podobne dokumenty