Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w

Transkrypt

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w
Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w roku 2010
Podstawa obliczenia
podatku
ponad
Podatek wynosi
do
85.528
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
14.839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528,00 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Kwota zmniejszająca
podatek
Miesięczna
46,33 zł
Roczna
556,02zł
Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty
podatku
3.091zł
Koszty uzyskania przychodu w 2010 roku
Z jednego stosunku
pracy
Z kilku stosunków
pracy
Z jednego stosunku
pracy dla
dojeżdżających
Z kilku stosunków
pracy dla
dojeżdżających
Miesięcznie
111,25 zł
Rocznie
1.335 zł
Nie może przekroczy rocznie
2.002,05 zł
Miesięcznie
139,06 zł
Rocznie
1.668,72 zł
Nie może przekroczy rocznie
2.502,56 zł
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: www.mf.gov.pl

Podobne dokumenty