Pobierz plik

Transkrypt

Pobierz plik
PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych
inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi
ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu,
spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie
przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu
Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej
i regionalnej.
Specjalista/Ekspert w Departamencie Usług Agencyjnych
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: DUA/S/E/2016/240
Termin zgłoszeń: 4 stycznia 2016
Główne zadania:
 dokonywanie oceny formalnej i analizy wniosków o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat
na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych zgodnie
 z regulacjami wewnętrznymi, ustawami i aktami wykonawczymi,
 dokonywanie analizy i weryfikacji dokumentacji techniczno - inwestycyjnej wnioskowanych
 przedsięwzięć,
 obsługa aplikacji wspomagających ocenę wniosków i obsługę umów finansowego wsparcia,
 przygotowanie i obsługa umów o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat,
 monitorowanie realizacji postanowień umów,
 przeprowadzanie wizytacji przedsięwzięć wraz z oceną stanu technicznego i zakresu wykonywanych
 robót,
 współpraca przy przygotowywaniu planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji
 w zakresie programu budownictwa socjalnego na potrzeby odpowiednich ministerstw i organów kontroli,
 tworzenie regulacji procesowych.
Oczekujemy:
 wykształcenia wyższego ekonomicznego i/lub technicznego (specjalność: bankowość, ekonomia,
 inżynieria lądowa, budownictwo, architektura lub inne poparte studiami podyplomowymi o wskazanych
kierunkach/specjalnościach),
 doświadczenia w branży minimum 5 lat,
 doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 5 lat,
 doświadczenia w bankowości minimum 5 lat,
 znajomości j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
Dodatkowo oczekujemy:
 doświadczenia w projektowaniu budynków lub kosztorysowaniu robót budowlanych,
 znajomości instrumentów i rozwiązań polityki mieszkaniowej państwa, regulacji prawnych sektora
 budownictwa mieszkaniowego, zagadnień rynku mieszkaniowego i kredytów hipotecznych, zagadnień
finansów publicznych, specyfiki podmiotów JST i ich gospodarki finansowej,
 umiejętności oceny technicznej załączonej do wniosku dokumentacji i jasnego formułowania wniosków na
bazie przeprowadzonej analizy,
 dyspozycyjności (delegacje służbowe),
 dokładności i skrupulatności,
 prawa jazdy kat. B wraz z praktyczną umiejętnością prowadzenia samochodu,
 umiejętności pracy kilkuzadaniowej,
 zaawansowanej znajomości pakietu MS Office,
 umiejętności pracy pod "presją czasu",
 umiejętności czytania aktów prawnych,
 uprawnień w zakresie budownictwa lub kosztorysowania robót budowlanych oraz znajomości
 programów rządowych realizowanych na zlecenie ministerstw (dodatkowy atut).
Oferujemy:
 pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 pakiet prywatnej opieki medycznej,
 wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy,
 Pracowniczy Program Emerytalny,
 bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system BGK tutaj.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Podobne dokumenty