Zad. 1. Napisać metodę znajdującą w pliku tekstowym wszystkie

Transkrypt

Zad. 1. Napisać metodę znajdującą w pliku tekstowym wszystkie
Zad. 1.
Napisać metodę znajdującą w pliku tekstowym wszystkie wiersze, których długość jest równa
maksymalnej długości wiersza w pliku. Metoda ma zwracać listę znalezionych wierszy jako obiekt
klasy List<String>. W przypadku błędu otwarcia pliku metoda ma zwrócić null.
Wskazówka: skorzystać z metod add i clear interfejsu List.
Zad 2.
Stworzyć klasę Osoba (pola: PESEL, imię, nazwisko) w taki sposób, aby osoby były
identyfikowane po PESELu – równy pesel <=> ta sama osoba. Wskazówka: przedefiniować metody
hashCode i equals. Następnie w programie testowym stworzyć zbiór (HashSet), dodać do
niego kilka osób, sprawdzić czy da się dodać dwie osoby z tym samym PESELem, sprawdzić, czy
osoba o wybranym PESELu jest w zbiorze.