Załącznik Nr 9 -Wykaz badań realizowanych odpłatnie dla

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 9 -Wykaz badań realizowanych odpłatnie dla
REGULAMIN
. Załącznik Nr 9 (j.t.2015)
ORGANIZACYJNY
WYKAZ BADAŃ REALIZOWANYCH
Jednostka
ODPŁATNIE DLA PACJENTÓW INDYWIDUALNYCH
Cena zewnętrzna
Nazwa badania
Gastroskopia diagnostyczna.
190,00 zł
Gastroskopia diagnostyczna + test HP.
195,00 zł
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist. - pat.).
260,00 zł
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist. - pat.) + test HP.
265,00 zł
Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała
obcego.
490,00 zł
Gastroskopia z zabiegiem polipektomii
prostej (liczba polipów 1-3 i średnica
każdego nie większa niż 20 mm, uwzględnione
600,00 zł
badanie hist-pat)
Gastroskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględnionych polipektomię
złożoną (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego polipa większa niż
20 mm) lub mukozektomię (z badaniem hist - pat) lub gastroskopia z
zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych.
Niewydolność wątroby
diagnostyka, leczenie.
(encefalopatia,
nadciśnienie wrotne, wodobrzusze)
740,00 zł
1200,00 zł
Krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania
operacyjnego - diagnostyka wraz z leczeniem z zabiegami endoskopowego
tamowania krwawienia - zestaw 1.
720,00 zł
Endoskopia
Krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania
operacyjnego - diagnostyka wraz z leczeniem z zabiegami endoskopowego
tamowania krwawienia - zestaw 2.
1250,00 zł
Krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania
operacyjnego - diagnostyka wraz z leczeniem z zabiegami endoskopowego
tamowania krwawienia - zestaw 3.
700,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna.
Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem
hist-pat) .
350,00 zł
biopsji (uwzględnione
badanie
Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 średnica
każdego nie większa niż 20 mm), uwzględnione badanie hist - pat.
360,00 zł
470,00 zł
Kolonoskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię
złożoną ( liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm)
lub mukosektomię (uwzględnione badanie hist-pat).
770,00 zł
Sigmoidoskopia
230,00 zł
Sigmoidoskopia
+ wycinek histopatologiczny.
285,00 zł
Sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3
średnica każdego nie większa niż 20 mm), uwzględnione badanie hist - pat.
430,00 zł
Sigmoidoskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię
złożoną ( liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm)
lub mukosektomię (uwzględnione badanie hist-pat).
720,00 zł
Zakładanie sondy przezskórej do żołądka (PEG)
1750,00 zł
Zabiegi poszerzające przełyk
1600,00 zł
Znieczulenie
200,00 zł
REGULAMIN
ORGANIZACYJNY
Załącznik Nr 9 (j.t.2015)
Nazwa badania
Cena zewnętrzna
Jednostka
Badanie śródoperacyjne
95,00 zł
Biopsja cienkoigłowa
- zwykła
100,00 zł
Biopsja cienkoigłowa
- pod kontrolą USG, RTG
140,00 zł
Barwienie dodatkowe
35,00 zł
Badanie cytologiczne - ginekologiczne
12,00 zł
Badanie cytologiczne - plwocin, płynów i aspiratów z jam ciała
20,00 zł
Zakład Patomorfologii
Autopsja naukowo-lekarska
RTG
450,00 zł
Badanie histopatologiczne
35,00 zł
1 projekcja (klatka piersiowa, zatoki, j.brzuszna, miednica, bark,
nadgarstek, )
35,00 zł
2 projekcje (klatka piersiowa, stawy wszystkie, kregosłup, czaszka,
żebra)
50,00 zł
3 projekcje (czaszka)
70,00 zł
Przełyk, żołądek i XII-ca
100,00 zł
Wlew doodbytniczy
130,00 zł
Opis zdjęcia/badania
15,00 zł
Bez kontrastu (głowa, zatoki, szyja, klatka piersiowa, j.brzuszna,
miednica, kręgosłup, kości i inne)
200,00 zł
Z kontrastem 2 fazy przed i po kontraście (głowa, szyja, klatka
piersiowa, miednica)
270,00 zł
Z kontrastem
(angio tętnic wieńcowych,
400,00 zł
Z kontrastem
j.brzuszna przed i po kontraście
320,00 zł
Z kontrastem
j.brzuszna wielofazowa
380,00 zł
TK
aorty tętnic płucnych)
Kolonoskopia wirtualna
USG
Tarczyca, jama opłucna, węzły chłonne, j.brzuszna, miednica itp ..
DOPPLER
70,00 zł
100,00 zł
USG serca obciążeniowe
Diagnostyka
Kardiologiczna
400,00 zł
250,00 zł
USG serca przez przełykowe
250,00 zł
USG serca przezklatkowe
120,00 zł
USG z rekonstrukcją
100,00 zł
Wykonanie
3D
EKG z opisem
Test wysiłkowy
Ergospirometryczna
25,00 zł
120,00 zł
próba wysiłkowa
180,00 zł
REGULAMIN
Załącznik Nr 9 (j.t.2015)
ORGANIZACYJNY
50,00 zł
Spirometria
24 godz. Monitorowanie
Każda dodatkowa
Monitorowanie
doba monitorowania
Przychodnia
specjalistyczna
100,00 zł
Analiza występowania
bezdechu metodą holterowską
120,00 zł
Analiza występowania
bezdechu aparatem ResMed
120,00 zł
Test pochyleniowy
Rehabilitacja
Kardiologiczna w
Ośrodku Dziennym
45,00 zł
EKG metodą Holtera
ciśnienia tętniczego
Badanie mikrowoltowego
nagłej śmierci
Rehabilitacja
Kardiologiczna
120,00 zł
ekg metodą Holtera
alternansu załamka T z oceną ryzyka
420,00 zł
300,00 zł
diagnostyka omdleń
Koszt 1 doby
300,00 zł
Pobyt 1 dnia
100,00 zł
Porada
40,00 zł
Porada w Centrum Medycyny Podróży
50,00 zł
Iniekcja (+ koszt szczepionki)
15,00 zł
100,00 zł
Pobranie wycinka skóry (z badaniem histopatologicznym)
Profilaktyczna terapia antyretrowirusowa
COM (1 dawka)
32,64 zł
Profilaktyczna terapia antyretrowirusowa
KAL (1 dawka)
17AO zł
Profilaktyczna terapia antyretrowirusowa
LAZ (1 dawka)
13,00 zł
Prewencja zawodowa
Cena
Konsultacja
specjalisty
100,00 zł
Konsu Itacja profesora
150,00 zł
Konsultacja
180,00 zł
wyjazdowa

Podobne dokumenty