FORMULARZ ZGLOSZENIOWY uczestnictwa w

Transkrypt

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY uczestnictwa w
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wyprawa: ...................
Termin: ......................
Imię*:
Drugie imię*:
Nazwisko*:
* Pisownia imion i nazwisk – dokładnie taka jak w paszporcie!
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Adres zameldowania:
Adres do korespondencji (jeśli taki sam jak zameldowania, nie wypełniać):
Data urodzenia:
Miejscowość urodzenia:
Nr PESEL:
Nr paszportu:
Data wydania:
Ważny do:
Narodowość:
Czy masz szczególne preferencje dotyczące posiłków w samolocie (posiłki wegetariańskie,
bezglutenowe, itp.):
Czy masz szczególne preferencje dotyczące miejsca na pokładzie samolotu (przy oknie, przy
przejściu):
Rozmiar koszulki T-shirt (S, M, L, XL):
Prosimy o odpowiedź na pytania:
- oczekiwania względem tej wyprawy:
- doświadczenie w kontekście podróżowania po świecie:
- jak oceniasz swoją kondycję fizyczną:
- skąd się o nas dowiedziałaś /-eś?
Inne uwagi: …
Formularz prosimy uważnie wypełnić i przesłać na adres:
ARSOBA TRAVEL
e-mail: [email protected]
lub pocztą na adres:
ul. Księcia Bogusława X 8 lok. 8, 70-440 Szczecin
Arsoba Travel zapewnia, iż dane osobowe, które otrzyma, będą wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie,
do celów związanych z organizacją wyprawy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
Każda osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania.