Rezerwat przyrody Łężczok

Transkrypt

Rezerwat przyrody Łężczok
Rezerwat przyrody Łężczok
Rezerwat przyrody Łężczok położony jest w dolinie Odry. Stworzony w 1957 roku zajmuje powierzchnię 408
ha. Dużą atrakcją rezerwatu są występujące na jego terenie stawy, których łączna powierzchnia wynosi 218 ha.
Rosnąca przy nich roślinność wodna i nawodna to unikalne okazy w skali kraju. Znajdują się tu również stare
aleje nagroblowe (powstałe co najmniej dwieście kilkadziesiąt lat temu). Na terenie rezerwatu znajduje się także
obiekt wpisany do rejestru zabytków – dworek myśliwski, usytuowany pomiędzy stawami.
W rezerwacie żyją m.in. sarny, lisy, zające, a pod względem liczby gatunków ptaków Łężczok zajmuje drugie
miejsce w Polsce.
Przez obszar rezerwatu przechodzą dwa szlaki turystyczne. Na terenie znajdują się altany z drewnianymi
stołami i ławami, jak również pojedyncze ławki.
Informacje dodatkowe
Wymagane zezwolenie: Tak
Natężenie światła: Średnie
Natężenie hałasu: Małe
Media
Odległość od bazy produkcyjnej: do 5km
Możliwość dojazdu: Tak
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty