Informacja nr 163 - Politechnika Wrocławska

Komentarze

Transkrypt

Informacja nr 163 - Politechnika Wrocławska
Informacja nr 361 (10)
06.04.2012
1. Szkolenie: „Przedsiębiorco postaw na ekoinnowacje!”, Wrocław, 18 kwietnia 2012
2. Seminarium „Transfer wyników badań naukowych do gospodarki”, Wrocław, 15 maja 2012
3. “Jak uniknąć błędów w sprawozdaniach finansowych w projektach 7.PR” – nowa publikacja
4. Konkurs RegioStars Awards 2013 – dla projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych
Informacje przekazuje:
Dział Zarządzania Projektami
Sekcja Wsparcia Przygotowania Projektów
A-1, pok. 257-258
mgr inż. Elżbieta Mazurek
tel. 320-28-46,
e-mail: [email protected]
mgr Karolina Farbiszewska
tel. 320-21-76, e-mail: [email protected]
1. Szkolenie: „Przedsiębiorco postaw na ekoinnowacje!”, Wrocław, 18 kwietnia 2012
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w szkoleniu p.t.:
„Przedsiębiorco postaw na ekoinnowacje!”
Termin szkolenia: 18 kwietnia 2012 roku, godz. 10.15.
Miejsce: Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, budynek B11, II piętro, sala szkoleniowa nr 21, Politechnika
Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.
Celem programu CIP Eco-innovation jest wzmocnienie ekologicznej i konkurencyjnej pozycji Europy
poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska. Wdrożenia związane z tą
inicjatywą mają dostarczać pomysłów i rozwiązań przyjaznych środowisku oraz otwierać dostęp do unijnego
rynku dla przedsiębiorców z poszczególnych krajów Europy.
Priorytetowe obszary tematyczne CIP Eco-innovation to recykling materiałów, budynki i budownictwo
(głównie zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, oraz technologie uzdatniania i oszczędzania
wody); sektor spożywczy (innowacyjne procesy redukujące negatywne oddziaływanie na środowisko) oraz
zielony biznes i inteligentne zakupy (EMAS w klastrach, GPP, budowanie rynku dla produktów
ekologicznych, ich odpowiednie oznakowanie etc.)
Cel szkolenia:
 Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami programu CIP Eco-Innovation,
 Omówienie przykładów obecnie realizowanych projektów,
 Przedstawienie podstawowych zasad przygotowania wniosku,
 Omówienie zasad oceny wniosku oraz praktycznych aspektów realizacji projektu
 Konstruowanie budżetu pod okiem eksperta.
Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników zajmujących się szeroko
pojętą tematyką środowiskową, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru
Dolnego Śląska.
Informacje i zgłoszenia: udział w szkoleniu jest nieodpłatny i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz środków Ministerstwa Gospodarki.
Szkolenie organizowane jest w ramach sieci ENTERPRISE EUROPE NETWORK.
Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych. Liczba uczestników jest ograniczona,
dlatego prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej firmy.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w
terminie do 16 kwietnia b.r. na adres e-mail: [email protected] (z dopiskiem finansowanie w tytule
e-mail’a) lub faksem pod nr 71 320 3940.
Aktualne informacje o szkoleniu zawsze pod adresem: http://www.wctt.pl/news/szkolenie-ekoinnowacje-dlamsp/
1
Kontakt:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Marcin Jabłoński, e-mail: [email protected], tel. 71 320 43 39
2. Seminarium „Transfer wyników badań naukowych do gospodarki”, Wrocław, 15 maja 2012
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza na seminarium pod patronatem JM Rektora Prof. dr hab.
inż. Tadeusza Więckowskiego pt. „Transfer wyników badań naukowych do gospodarki”, które odbędzie się 15
maja (rozpoczęcie o godz. 9:00) w siedzibie WCTT przy ul. Smoluchowskiego 48 (bud. B-11).
Celem seminarium będzie przede wszystkim zaprezentowanie uczestnikom przewidywanych kierunków rozwoju
przedsiębiorczości akademickiej w Polsce omówienie doświadczeń zagranicznych ośrodków innowacji, a także
systemu transferu technologii opracowywanego w Politechnice Wrocławskiej.
Ze względu na wagę problemu chcemy w trakcie dyskusji panelowej zastanowić się nad przyczynami zbyt
niskiej innowacyjności naszej gospodarki i małego udziału badań naukowych w tym procesie. Dyskusję
moderować będzie Prof. Andrzej Wiszniewski.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanego formularza
zgłoszeniowego (skan lub faxem) dostępnego na stronie: http://www.wctt.pl/page/transfer-do-gospodarki/
Marta Kamińska
Specjalista ds. Marketingu
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
www.wctt.pl
tel. +48 71 320 21 98
fax +48 71 320 39 48
3. “Jak uniknąć błędów w sprawozdaniach finansowych w projektach 7.PR” – nowa publikacja
Na stronach CORDIS (http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html ) ukazał się nowy dokument pt. “How to
avoid common errors identified in cost claims” .
Bezpośredni dostęp do dokumentu: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/avoid-finance-errors-fp7-2012-0319_en.pdf
4. Konkurs RegioStars Awards 2013 – dla projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej już po raz szósty organizuje Konkurs
RegioStars Awards.
Zrealizowałeś innowacyjny, dofinansowany z funduszy strukturalnych projekt i chciałbyś go zaprezentować?
Twój projekt przyczynia się do inteligentnego, zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym? Wpisuje się
w strategię rozwoju miast albo popularyzuje znaczenie polityki spójności? Jeśli tak - masz szansę zdobyć
nagrodę w konkursie RegioStars 2013, który już po raz szósty organizowany jest przez Komisję Europejską.
Każdy region UE może zgłosić maksymalnie pięć projektów. W 2013 roku o tytuł walczyć można w pięciu
kategoriach:
• ROZWÓJ INTELIGENTNY – powiązanie roli uniwersytetów ze wzrostem regionalnym;
• ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - wspieranie wydajnego gospodarowania zasobami w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP);
• ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU - innowacje społeczne — kreatywna odpowiedź
na wyzwania społeczne;
• GWIAZDA WŚRÓD MIAST - zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju miast;
• INFORMACJA I KOMUNIKACJA – krótkie filmy promujące politykę regionalną UE.
2
Wybrani finaliści będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty przed niezależnym jury podczas dziesiątego
dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast — DNI OTWARTE 2012. Uroczystość wręczenia
nagród odbędzie się w Brukseli w lutym 2013 r.
Zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia 2012 r. w języku angielskim na załączonych formularzach
(formularz zgłoszeniowy 5, formularz zgłoszeniowy 1-4) na adres [email protected]
Ze względu na ograniczoną ilość projektów z jednego regionu zastrzegamy sobie prawo do selekcji projektów.
Zachęcamy do zapoznania się z Guide for Applicants konkursu dostępnym na stronie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt [email protected] lub telefonicznie: 71/ 776 94 66.
Magdalena Grzanka
Dział Informacji i Promocji
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
pok. 400, tel. 71 776 94 66, fax 71 776 95 82
e-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl
KONIEC
3