Strona Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna

Transkrypt

Strona Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna
AKTUALNOŚCI
BADANIE GLEBY
16/03/2015
Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przypominamy, że do sporządzenia planu działalności
rolnośrodowiskowej niezbędne jest wykonanie badania gleby (w przypadku wybranych pakietów).
Jesteśmy innowacyjnym laboratorium badania gleb. Zajmujemy się analizą gleb i podłoży pod uprawę
roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych. Posiadamy własne laboratorium analiz chemicznych
gleby. W firmie został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC
17025:2005, co zostało potwierdzone akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Aby ułatwić Państwu
organizację pracy, pobieramy również próbki gleby, wykorzystując technikę GPS. Próbki gleby można do
nas dostarczyć osobiście bądź przysłać pocztą lub kurierem. Stworzyliśmy nowatorski system do
samodzielnego pobierania próbek gleby (http://sq.agroekspert.com)
Dla próbek dostarczonych do 31 marca na podstawowe badanie gleby (fosfor, potas, magnez, pH) cena
wynosi tylko 10 zł netto. Informacje dotyczące innych analiz na stronie
http://www.agroekspert.com/Home/PriceList (Wykonujemy również badanie zawartości węgla
organicznego (próchnica))
Z wyrazami szacunku,
Zespół Agroekspert Polska
tel. 52 566 62 50

Podobne dokumenty