Ochrona gleb-PSOS

Transkrypt

Ochrona gleb-PSOS
3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB
Właściwości wtórne – właściwości wodne
Pełnym odzwierciedleniem właściwości wodnych jest krzywa pF (krzywa sorpcji wody) - wykres
przedstawiający zależność pomiędzy siłą ssącą gleby a jej wilgotnością. Wykreślana jest na podstawie
pomiarów ilości wody odsączającej się z gleby przy wywieraniu na nią określonego ciśnienia.
średnica kapilary Odpowiadające
które zostałyby
ciśnienie
odwodnione
atmosferyczne
[um]
[atm]
10.000
[cm]
10 000 000
Siła ssąca gleby
[pF]
7,0
woda higroskopijna
0,06
50
50 000
0,2
15
15 000
0,6
5
5 000
4,0
8,5
0,34
0,15
4,7
woda niedostępna
4,2
3,7
2,8
340
150
MH
2,5
2,2
PTWR
CHWR
woda trudnodostępna
PHWR
woda łatwodostępna
PPW
WGWP
MAKROPORY
MEZOPORY
MIKROPORY
0,0003
Wysokość
słupa wody
woda zbędna
90
MPW
10
15
20
22
woda grawitacyjna
30
40
50
Wilgotność gleby
[% obj.]
3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB
Właściwości wtórne – właściwości wodne
Graniczne wartości pF odpowiadają różnym formom wody i stopniom jej dostępności:
MH – maksymalna higroskopowość
PTWR (WTWR) – punkt (wilgotność) trwałego więdnięcia roślin – 4,2 pF
CHWR – całkowite hamowanie wzrostu roślin – 3,7 pF
PHWR – początek hamowania wzrostu roślin - 2,8 pF
PPW – polowa pojemność wodna – woda pozostająca w glebie po odcieku wody
grawitacyjnej, utrzymywana siła 2,5 pF
WGWP – woda grawitacyjna wolno przesiąkająca – 2,2 pF
CPW (MPW) – całkowita (maksymalna) pojemność wodna
91

Podobne dokumenty