ulotkę informacyjną o tym kierunku

Transkrypt

ulotkę informacyjną o tym kierunku
105 zł
ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.
Swoje zadania zawodowe w przedszkolu wykonuje w ścisłej współpracy z nauczycielem. Na tym kierunku osoba zdobędzie
umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi.
PO UKOŃCZENIU KIERUNKU SŁUCHACZ MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:
przedszkolu lub oddziale przedszkolny
innej placówce wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania
przedszkolnego)
żłobku
domu opieki całodobowej nad dzieckiem
świetlicy szkolnej
OKRES KSZTAŁCENIA – Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
TRYB NAUCZANIA – Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
TYTUŁ ZAWODOWY – Absolwent uzyskuje:
dyplom ukończenia szkoły policealnej
zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu:
Lp.
SZKOLNY
PLAN
NAUCZANIA
pierwszej pomocy przedmedycznej
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1
Psychologia ogólna i elementy socjologii
2
Komunikacja interpersonalna
3
Psychologia rozwojowa
4
Trening integracyjny i umiejętności wychowawczych
5
Pedagogika społeczna i opiekuńcza
6
Pedagogika zabawy
7
Animacja teatralna
8
Higiena i pierwsza pomoc
9
Literatura dziecięca
10
Metodyka organizacji czasu wolnego
11
Edukacja plastyczna
12
Wychowanie fizyczne w rozwoju dziecka
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Realizujemy autorski program nauczania.
CENA: 105 zł miesięcznie
Przy jednorazowej wpłacie za cały okres nauki – ostatni miesiąc GRATIS!
W Powiatowych Urzędach Pracy można się ubiegać o częściową lub pełną refundację kosztów nauki ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
WARUNKI REKRUTACJI
O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać osoby, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana)
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane dokumenty przy zapisie:
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
potwierdzenie wpłaty pierwszej raty czesnego
dowód osobisty (do wglądu)
Wydajemy
zaświadczenia do
ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
i innych instytucji
JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ?
OSOBIŚCIE
Odwiedź nas w biurze szkoły
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR
Oddział w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9
tel. 84 627 14 29; tel./fax 84 638 70 08
[email protected]
www.kursor.edu.pl
TELEFONICZNIE
Zadzwoń: 84 627 14 29
PRZEZ INTERNET
Zapisz się on-line: www.kursor.edu.pl