Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki Fund.1 Pierwszy

Transkrypt

Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki Fund.1 Pierwszy
Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki Fund.1
Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. oraz
spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 10/2009
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym
powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
("GPW") Uchwały nr 67/2009 oraz Uchwały nr 68/2009 na podstawie, których Zarząd GPW
postanowił wykluczyć z dniem 9 lutego 2009 roku z obrotu giełdowego akcje odpowiednio Fund.1
Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. oraz Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Fortuna S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-02-06 Yair Segal
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty