Rada Nadzorcza Hotelu SENATOR Spółka Akcyjna z siedzibą

Transkrypt

Rada Nadzorcza Hotelu SENATOR Spółka Akcyjna z siedzibą
Rada Nadzorcza
Hotelu SENATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dźwirzynie
zapraszamy uprawnione firmy
audytorskie
do składania ofert na badanie
sprawozdanie finansowego za
rok 2009, zgodnie z wymogami
ustawy o rachunkowości.
Ofertę zawierającą cenę,
przewidywany termin rozpoczęcia
i zakończenia badania
finansowego, skład zespołu
badającego,
prosimy składać w zapieczętowanych
kopertach do dnia 05.10.2009r.
na adres:
Rada Nadzorcza
Hotel SENATOR S.A.
Ul. Wyzwolenia 35
78-131 Dźwirzyno
Dodatkowe informacje można
uzyskać tel. 094 35 49 511
[email protected]

Podobne dokumenty