Szkolny plan nauczania dla klasy 1h Liceum Ogólnokształcącego

Transkrypt

Szkolny plan nauczania dla klasy 1h Liceum Ogólnokształcącego
Szkolny plan nauczania dla klasy 1h Liceum Ogólnokształcącego
Nauczanie w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia
rok szkolny 2015 / 2016
Klasa
L.p.
Klasa 1h: humanistyczna
obowiązkowe i dodatkowe
Liczba godzin
tygodniowo
w trzyletnim
okresie
nauczania
zajęcia
1
2
3
Minimalna liczba
godzin
w
trzyletnim
okresie
nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
język polski
język angielski
język niemiecki / język francuski
wiedza o kulturze
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia z wychowawcą
łączna liczba godzin
4
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
4
1
3
1
1
29
1
16
12
9
6
1
2
1
2
1
1
1
1
11
1
9
1
3
62
360
270
180
30
60
30
60
30
30
30
30
330
30
270
30
90
1860
4
4
4
1
13
9
7
9
4
29
270
210
270
120
870
4
3
2
4
3
2
4
3
3
3
1
17
4
3
5
3
15
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1
2
3
4
język polski
język angielski
historia
przyroda - przedmiot uzupełniający
łączna liczba godzin
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych
1
1
30
32
29
2
14R
2
14R
2
14R
91
2730
Przedmioty dodatkowe
1
2
religia
wychowanie do życia w rodzinie
Godziny dyrektorskie zostały przeznaczone na matematykę w klasie drugiej.
6
1,4
180
42

Podobne dokumenty