Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
http://pupmyszkow.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Poradnictwo Zawodowe (Doradztwo Zawodowe) To proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu
poziomu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub
zmianę zatrudnienia, lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.
Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na:
●
●
●
●
●
udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub
zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej
do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym
zakresie.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa świadczone są w formie grupowej i indywidualnej. Doradcy
zawodowi pomagają bezrobotnym i poszukującym pracy realnie ocenić szansę uzyskania pracy, wybrać
właściwy kierunek rozwoju zawodowego, wzmocnić atrakcyjność klienta na rynku pracy.
Doradca zawodowy udzieli pomocy w:
●
●
●
●
●
podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu,
określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia,
uzyskaniu szczegółowych informacji o zawodach i rynku pracy
poznaniu skutecznych metod i sposobów poszukiwania pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie do dyspozycji zainteresowanych oddaje:
●
●
●
●
●
●
teczki zawodoznawcze,
przewodniki po zawodach,
filmy o zawodach,
broszury i poradniki pomocne przy poszukiwaniu pracy w kraju
informatory, poradniki, katalogi, wzory listów motywacyjnych, cv.
dane adresowe instytucji specjalistycznych pomocnych w rozwiązywaniu problemów zawodowych
JEŻELI POSZUKUJESZ PRACY:
nie wiesz, jaki zawód wybrać,
nie jesteś zdecydowany, co do wyboru dalszej drogi kształcenia,
chcesz zmienić zawód, bo dotychczasowy nie odpowiada Ci, albo nie znajdujesz w nim zatrudnienia,
czujesz się zagubiony w zmieniającej się rzeczywistości - próby znalezienia pracy podejmowane przez Ciebie nie powiodły się,
masz trudności w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i
uzdolnienia,
chcesz zdobyć umiejętności prezentowania siebie w rozmowie z pracodawcą .
SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO!
Do doradcy zawodowego można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie ustalając termin konsultacji.
Doradcy zawodowi zapraszają do współpracy:
mgr Agnieszka Kowalczyk Doradca zawodowy, Pokój nr. 312 tel. 313-50-20 wew 120
mgr Justyna Chachulska-Białas Doradca zawodowy, Pokój nr. 314 tel 313-50-20 wew 122
mgr Ewa Ziajska – Łazaj Doradca zawodowy, Pokój nr. 313 tel. 313-50-20 wew 121
mgr Renata Szecówka Doradca zawodowy, Pokoj nr 310 tel. 313-50-20 wew 145