Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu
Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu
http://pupsieradz.pl/wydarzenie/197/projekt-wsparcia-osob-zagrożonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-otwarte-drzwi-
Projekt wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym "Otwarte drzwi"
Stowarzyszenie CEiRON realizuje unijny projekt wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
województwa łódzkiego pn.: „Otwarte drzwi”.
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie CEiRON realizuje unijny projekt wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
województwa łódzkiego pn.: „Otwarte drzwi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie
9.1.1 RPO WŁ), a udział w nim jest dla Uczestników/czek bezpłatny.
Projekt kierujemy doosób w wieku 18-64 lata: długotrwale bezrobotnych (III profil) i/lub niepełnosprawnych i/lub korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej i/lub korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o prowadzonym naborze wśród potencjalnych
Beneficjentów. Rekrutacja do udziału w projekcie realizowana jest w systemie ciągłym do dnia 30.06.2017 r., a wsparciem
objętych zostanie docelowo 160 osób.
Do wiadomości załączamy informację do druku, która może zostać wywieszona na tablicach informacyjnych w Państwa placówce
lub posłużyć może jako ulotka informacyjna dla osób zainteresowanych.
Oferta projektu obejmuje:
●
szkolenie z obsługi komputera (międzynarodowy egzamin ECDL BASE) ze stypendium szkoleniowym – 120 godzin
●
szkolenie zawodowe (np. grafika komputerowa, tworzenie stron www, e-sprzedaż) ze stypendium szkoleniowym – 90 godzin
●
warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
●
doradztwo specjalistów rynku pracy (doradca zawodowy, asystent osób niepełnosprawnych)
●
wsparcie psychologiczne
●
pośrednictwo pracy
●
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
●
catering w ramach zajęć warsztatowych i szkoleniowych
Szczegółowych informacji na temat projektu z ramienia Realizatora udziela: Karolina Słoczyńska – Koordynator projektu, e-mail:
[email protected], tel.: (42) 674 44 66
Strona www projektu, możliwość wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line: www.ceiron.org.pl
Biuro projektu: ul. Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź, czynne od pon. do pt. w godzinach: 08:30 - 16:30

Podobne dokumenty