Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

Transkrypt

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie
Oświadczam, że z dniem dzisiejszym rezygnuję z uczestnictwa w kursie:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………………….
Prośba o zwrot ………..zł ,
słownie: …………………………………………………………………………
na nr konta:
…………………………………………………………………………………..
Przybliżony termin dokonania płatności za kurs: ………………..r.
……………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty