Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (Raport nr

Transkrypt

Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (Raport nr
59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (Raport nr 21/2006)
31.05.2006, 09:00 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2006
r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Wysokość
dywidendy wynosi 1 zł na jedną akcję tj. łącznie 38.400.000,00 zł. Dzień ustalenia prawa do
dywidendy (dzień D) ustalono na 12 czerwca 2006 r. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na
22 czerwca 2006 r.
Centrala:
tel. (076) 845 84 00
fax. (076) 845 84 31
NIP: 692-22-00-609
KRS 0000211692
e-mail: [email protected]
http://ccc.com.pl