grupa wsparcia dla osób doznajacych przemocy w

Transkrypt

grupa wsparcia dla osób doznajacych przemocy w
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB
DOZNAJACYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Z PROGRAMEM
TERAPEUTYCZNO – EDUKACYJNYM
„POWSTRZYMAĆ SPRAWCĘ PRZEMOCY”
Zapraszamy wszystkie osoby
doznające przemocy w rodzinie
na spotkaniach Grupy Wsparcia .
Uczestnictwo w programie
pozwoli osobie , która
doświadcza przemocy w rodzinie
zrozumieć :




co to jest przemoc w rodzinie
jakiej przemocy sama doznaje
jakie działania podejmuje
sprawca przemocy aby
przemoc w rodzinie utrzymać
przede wszystkim , że
przemoc w swojej rodzinie
można zatrzymać
DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY.
Z TYM PROBLEMEM NIE
JESTEŚ SAMA.
Spotkania odbywają się w każdą środę
od godz.1230 do 1530
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1 , 63-300 Pleszew
Telefon: 62 7421 184, 668 473 977
e-mail:[email protected]
www.pcpr-pleszew.info
DZIAŁANIE W RAMACH PROJEKTU „STOP WYPIERANIU SIĘ – JESTEM SPRAWCĄ PRZEMOCY” WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Podobne dokumenty