Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Źródło:
http://czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/188228,Przeciwdzialanie-przemocy-warsztaty-profilaktyc
zne-dla-nauczycieli-iuczniow-gimn.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 21:37
Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty profilaktyczne dla
nauczycieli i uczniów gimnazjum
W dniu wczorajszym w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” częstochowscy
policjanci prowadzili warsztaty profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli oraz
pedagogów ze szkół miasta i powiatu. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach Kampanii Białej
Wstążki a tematyka wykładów dotyczyła zarówno przemocy wobec kobiet jak również agresji
i przemocy w szkole i poza nią oraz funkcjonowania uczniów w cyberprzestrzeni.
Komenda Miejska Policji w Częstochowie wraz z Zespołem Szkół Technicznych oraz we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Akademią im. J. Długosza zorganizowała w ramach Kampanii Białej
Wstążki warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy. Oprócz wykładów dotyczących przemocy wobec
kobiet , akcentowano również tematy dotyczące agresji i przemocy w szkole i poza nią oraz funkcjonowania uczniów
w cyberprzestrzeni. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie – sierż. szt. Agnieszkę Toborek, asp.
Marcina Machnika, dr Elenę Karpuszenko, dr Monikę Czerw, mgr Joannę Biczak i mgr Annę Sitek. Wykładów w skupieniu
wysłuchała młodzież gimnazjalna oraz nauczyciele i pedagodzy ze szkół miasta i powiatu częstochowskiego. Zajęcia
warsztatowe poprzedziła prezentacja pt. “Przemoc ma wiele twarzy” oraz występ uczniów ZST działających w
częstochowskiej grupie PaT, tj. spektakl pt. “Spisek” . Pojawiła się również krótka drama dotycząca stalkingu, gdzie za
pomocą przekazu teatralnego młodzież mogła pokazać sytuację dotycząca nękania telefonicznego.
Kampania społeczna „Biała Wstążka” trwa od 25 listopada do 10 grudnia. To największa na świecie akcja, będąca symbolem
sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet i ma na celu zatrzymanie takiego rodzaju
przemocy oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet
a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.
Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako
symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami
przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec
kobiet”.
Kampania sprzyja również temu, by każdy mężczyzna uzmysłowił sobie, że przemoc może spotkać także jego siostrę,
dziewczynę, żonę, partnerkę czy koleżankę z pracy. Zaś jego zadaniem jest udzielenie jej wsparcia i pomocy by nie czuła się
osamotniona w swym cierpieniu i/lub podjęcia działań mających na celu zaprzestanie stosowania jej przez sprawcę.
Kampania ma uświadomić:
- Wszystkich – że nie można milczeć o przemocy,
- Kobietom – że mogą zwrócić się do mężczyzn o pomoc,
- Mężczyznom – że powinni reagować.
Tylko wtedy będziemy mogli mieć wpływ na problemy związane zarówno z przełamaniem bariery wstydu i obaw kobiet
ujawniających tego typu przypadki oraz z brakiem wiedzy mężczyzn (chłopców) o sposobach właściwego reagowania na
przemoc.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij