thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Christ the King Sunday
Chrystusa Króla Wszechświata
November 25, 2012 - 25 listopada 2012
Saturday, November 24
8AM(Eng.) For int of Adam B.
7PM (Pol.) W int. Mirka
Christ the King Sunday, November 25
9AM (Eng.) † Marianna Ciok
11AM (Pol.) W int. S. Katarzyny
7PM (Eng.) † From Maykut Family
Monday, November 26
8AM (Eng.) For parishioners
Tuesday, November 27
10AM Adoration
11AM (Eng.) W. int. Pameli
Wednesay, November 28
8AM (Eng.) No Mass
Friday, November 30
7:00PM (Pol.) † Za zmarłych członków PLBA
Saturday, December 1
8AM(Eng.) For Cherry Manion
7PM (Pol.) † Jan Bujak
1st Sunday of Advent, December 2
9AM (Eng.) † Helena Łuczycka
11AM (Pol.) † Barbara Kolinska
12:30PM (Cro.) † Budimir Simic
7PM (Eng.) Dziękczynne w int. Doroty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludvig.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IMMACULATE CONCEPTION – December 8
Holy Day of Obligation
The Bishops of the United States in 1847 petitioned
Pope Pius IX that the Blessed Virgin Mary be
declared patroness of the United States under the
title of the Immaculate Conception. On Saturday,
December 8th, Masses will be at 8AM (Eng.), 5PM
(Cro.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MEETING WITH SAINT NICHOLAS
December 9th after the Polish Mass
In the Parish Hall
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REST IN PEACE
In your prayers, please remember Helena Łuczycka
who entered Eternal Life on November 20th at age 97.
Our condolences are offered to her daughter,
Anna Mack, her family and friends. In this time of
sadness, may they know God’s consolation. The
funeral Mass was held at St. Stanislaus Church on
Saturday, November 24th.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Dec. 7
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SOCIETY IS JUDGED ON HOW IT TREATS
THE ELDERLY
“The quality of a society, I would say of a
civilization, is judged by how well older people
are treated and the place reserved for them in
community life. Whoever makes room for the
elderly makes room for life! Whoever welcomes
the elderly welcomes life!” “The example of
Blessed John Paul was and still is enlightening for
everyone. Do not forget that among the valuable
resources that you have is the essence of prayer:
become intercessors with God, praying with faith and
constancy. Pray for the Church, for me, for the needs
of the world, for the poor, so that there may be no
more in the world. The prayer of the elderly can
protect the world, perhaps helping it in a more
incisive way than the toil of many. Today I would
like to entrust to your prayers the good of the Church
and world peace.” said Pope Benedict XVI during a
visit to the Community of Sant’Egidio home for the
elderly in Rome.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Archbishop Salvatore Cordileone Links
Marriage Defense to New Evangelization
Efforts to strengthen and protect marriage have
become more urgent and require both prayer and the
witness of the New Evangelization, said the head of
the U.S. bishops’ marriage defense committee. He
noted that Pope Benedict XVI has observed a
clear link between the modern crisis of faith and
crisis of marriage. “To forget the truth of marriage is
to forget the truth of the human person and the very
truth of God himself.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Nov. 18
Envelopes
817.00
Loose Cash
347.25
Donations from Parishioners
500.00
Building Fund
5.00
Catholic Campaign for Human Development 365.45
Literature
20.00
Coffee/cake
102.10
Candles
88.49
TOTAL
2245.29
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok Wiary
zakończy
uroczystość
Chrystusa
Króla
Wszechświata 24 listopada 2013 r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WYPOMINKI
Przez cały miesiąc listopad przed każdą Mszą św.
(15 min.) będziemy polecać naszych zmarłych
parafian i zmarłych z rodzin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA GRUDZIEŃ
Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani,
zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z
wielkodusznością i autentyczną miłością.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 7 grudnia
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Prosimy wpisywać się na
listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA - 8 grudnia
Obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
Niepokalana Dziewica jest dla Kościoła wzorem
wiary
i
miłości.
Przez
to
jest
Ona
„najznakomitszym
i
całkiem
szczególnym
członkiem Kościoła. Maryja jest „figurą” Kościoła.
W sobotę, 8 grudnia, msze święte o 8:00 (ang.), o
17:00 (chor.), 19:00 (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
9 grudnia po Mszy Św. w Sali Parafialnej
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stan Wojenny w Polsce 1981-1983
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu
wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania
znalazło się ok. 5.000 osób. Ogółem, w okresie
trwania stanu wojennego, zostało internowanych
ok. 10.000 osób w 49 ośrodkach internowania na
terenie całego kraju. Instytut Pamięci Narodowej
oszacował (w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca
1983), liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego,
które poniosły śmierć (głównie śmiertelne
postrzały i pobicia) podczas strajków i
manifestacji na 56 osób. Całkowita liczba ofiar
stanu wojennego w latach 1981-1989 wynosi 91
osób, co ustaliła badająca zbrodnie stanu wojennego
Nadzwyczajna Komisja Sejmowa w latach 19891991.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIECZNY ODPOCZYNEK
Świętej pamięci Helena Łuczycka, mama pani
Anny Mack odeszła do Domu Pana w wieku 97 lat,
20 listopada 2012. Msza pogrzebowa była w
naszym kościele w sobotę, 24 listopada.
Polecajmy śp. Helenę w naszych modlitwach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
50-ta ROCZNICA OTWARCIA SOBORU
WATYKAŃSKIEGO II
(refleksja Kard. Kaspra)
Sobór stanowi szczególny przypadek w dziejach
soborowych, ponieważ nie został zwołany ze
względu na herezję czy schizmę, nie zostały też
ogłoszone dogmaty czy konkretne środki
dyscyplinarne. Odpowiedział on na nowe czasy z
optymizmem, który rodził się z wiary w Boga,
odrzucając proroctwa nieszczęść i dążąc do
uwspółcześnienia,
unowocześnienia
Kościoła.
Zamierzał de facto przełożyć na język naszych dni
wiarę tradycyjną, a nie tylko po prostu dostosować się
do epoki.
Nie trzeba tworzyć mitu Soboru, ale nie należy też
sprowadzać go do paru tanich banałów. Konieczna
jest
hermeneutyka
soborowa,
wyważona
prezentacja. Punktem wyjścia muszą być teksty
soborowe, zgodnie z uznanymi regułami i
kryteriami. A interpretacja musi się opierać na
<hierarchii prawdy>.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Listopad i Grudzień
Lektorzy
Listopad 25 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Grudzień 2 – Jadzia i Piotr Pomykała
Grudzień 9 – Jadzia Witkowska, Stanisław Wielgosz
Grudzień 16 – Tomek i Renata Wolak
Grudzień 23 - Asia Ryerson, Krzysztof Ostrowski
Kawa i ciasto
Listopad 25 – Mary Carmen Stępień
Grudzień 2 – Kasia Gawrońska, Nancy Kearney
Grudzień 9 – Basia Rogoz, Władzia Drozdowska
Grudzień 16 – kawa i ciasto
Grudzień 23 – kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opłatki, kartki świąteczne i książki (Katechizm
Kościoła Katolickiego, Pismo Święte) będą na
sprzedaż od następnej niedzieli w Sali.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~