Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Transkrypt

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Porady i wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Frühberatung und Frühförderung
Kunzendorfer Straße 1 a // 31224 Peine / Essinghausen
Chętnie przyjedziemy do
Państwa. Jesteśmy mobilni.
Birgit Graumann, Leitung
Tel. 05171 / 58 70 0 // Fax 05171 / 58 70 15
[email protected] // www.lhpb.de
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008
Kim jesteśmy?
• Pedagogami z wykształceniem wyższym
• Pedagogami – terapeutami
• Pedagogami specjalnymi
07 / 2014
• Psychologami z wykształceniem wyższym
Wczesne wspomaganie
rozwoju małego dziecka
der Lebenshilfe Peine-Burgdorf
Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH
Am Berkhöpen 3 // 31234 Edemissen
Tel. 05176 / 189-0 // Fax 05176 / 92 30 07
[email protected] // www.lhpb.de
Polnisch // Polnisch // Polnisch // Polnisch
Wczesna pomoc – najskuteczniejsza pomoc
Komu służymy pomocą?
Jakie mamy formy wsparcia?
Z kim współpracujemy?
• Rodzicom, którzy zaniepokojeni są rozwojem
• Indywidualna terapia w domu lub ew.
• Z rodzicami i członkami rodzin
swojego dziecka
• Dzieciom od wieku niemowlęcego do chwili
pójścia do szkoły
• Dzieciom z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
mowy, niedostosowaniem społecznym oraz
w przedszkolu
• Ambulatoryjna pomoc specjalistyczna
w pomieszczeniach terapeutycznych
• Zajęcia z rodzicami, pomoc i doradztwo
• Z pediatrami, lekarzami i Centrum
Poradni Dziecięcej
• Z urzędami, terapeutami, psychologami
i pracownikami socjalnymi
• Specjalistyczne konsultacje dla przedszkoli
• Z przedszkolami i innymi placówkami
Co oferujemy?
Kto ponosi koszty?
• Uczenie umiejętności zabawy
• Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów
• Całościowe wspomaganie w rozwoju dziecka
• Koszty przejmuje Urząd Powiatowy w Peine
zaburzeniami zachowania i emocji
• Dzieciom niepełnosprawnym lub którym grozi
niepełnosprawność
• Terapię w dziedzinie integracji sensorycznej
• Pomoc grupową
• Porady w dziedzinie społeczno-prawnej
• Konsultacje specjalistyczne dla przedszkoli
• Spotkania z rodzicami
• Festyny i organizowanie czasu wolnego
Optymalne wspomaganie rozwoju
każdego dziecka jest podstawą jego
lepszej przyszłości