W krainie polskich legend - polskarada

Transkrypt

W krainie polskich legend - polskarada
Katharina-Heinroth – Grundschule
SESB Deutsch/Polnisch w Berlinie
oraz Centrum Koordynacji
i Promocji Języka Polskiego w Niemczech
ZAPRASZAJĄ
wszystkie dzieci uczące się języka polskiego i po polsku w
wieku od 7 do 10 lat z Berlińskiego Okręgu Konsularnego do
udziału w
KONKURSIE PLASTYCZNYM pt.:
„W krainie polskich legend”
Konkurs organizowany jest z okazji 1050-lecia powstania
Państwa Polskiego.
Prace konkursowe na temat polskich legend dotyczących
początków Państwa Polskiego wykonane dowolną techniką
prosimy przesłać do 30.11.2016r. na adres:
Katharina-Heinroth-Grundschule SESB
Münstersche Str.15-17; 10709 Berlin.
Deutsch/Polnisch;
Prosimy zapoznać się ze szczegółami regulaminu konkursu:
www.szkolapopolsku.de
Projekt współfinansowany przez Senat RP w ramach konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r." w ramach zadania publicznego:
„Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa” oraz Ambadadę RP w Berlinie