Przydatne linki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Transkrypt

Przydatne linki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
Przydatne linki
W niniejsze zakładce zamieszczono linki do wybranych stron internetowych, z których
można uzyskać ważne informacje:
●
Starostwo Powiatowe w Dębicy: www.powiatdebicki.pl
●
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy: www.pupdebica.pl
●
Urząd Miejski w Dębicy: www.debica.pl
●
Sąd Rejonowy w Dębicy: www.debica.sr.gov.pl
●
Polski Związek Głuchych: www.pzg.org.pl
●
Polski Związek Niewidomych: www.pzn.org.pl
●
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
●
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: www.rops.rzeszow.pl
●
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie: www.rzeszow.uw.gov.pl
●
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: www.podkarpackie.pl
●
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: www.wup-rzeszow.pl
●
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
●
Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
●
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
●
Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
●
Portal dla osób niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.pl
●
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: www.popon.pl
●
Portal Pomocy Społecznej: www.ops.pl
●
„Strona Dzieci Sprawnych Inaczej”: www.dzieci.org.pl
●
Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane: www.dobropowraca.pl
●
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
●
Europejski Fundusz Społeczny: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs
●
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego: www.rpo.podkarpackie.pl
●
Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl
●
Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
1