Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście

Transkrypt

Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście
MOPS Dębica
Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne
podejście
17 marca 2017 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy odbędzie się II Wojewódzka
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt: „Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście”.
Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, pedagogów, nauczycieli, pracowników PPP,
psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników ochrony zdrowia, katechetów oraz rodziców.
Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla,
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch, Burmistrza Miasta Dębicy Mariusza Szewczyka, Zastępcy
Burmistrza Miasta Dębicy Wojciecha Iwasieczko, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Stefana Bieszczada.
Trudne zachowania dziecka odbierane są jako wszelkie zachowania nietypowe, niepożądane, które są problematyczne
dla rodzica, nauczyciela czy grupy rówieśniczej. „Zauważając ogrom problemów z jakimi spotykają się dzieci i
młodzież, a także rodzice, wychowawcy i nauczyciele uznaliśmy za zasadne zorganizowanie konferencji o tematyce
jak najbardziej aktualnej – dotyczącej radzenia sobie z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania. Przekonani
jesteśmy, że wiedza, która wyniknie ze spotkania korzystnie wpłynie na świadomość uczestników w tym obszarze,
wzbogaci wachlarz możliwych oddziaływań zaradczych oraz będzie inspirującym motywem do podjęcia kolejnych
wyzwań, a wszystko co zostanie powiedziane podczas wykładów przyczyni się do zgłębienia problemu trudnych
zachowań” – mówi Marta Pociask logopeda z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w
Dębicy, inicjatorka konferencji.
Głównym celem konferencji będzie nabycie umiejętności rozpoznawania pierwszych sygnałów i przyczyn trudnych
zachowań, udzielanie wsparcia oraz dostosowanie działań profilaktycznych eliminujących zachowania problematyczne.
Dla uczestników konferencji zostaną przygotowane materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa. Udział w
konferencji jest bezpłatny.
W konferencji czynny udział zapowiedzieli specjaliści z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Terapii i Rozwoju
Małego Dziecka „Mozaika”, NZOZ Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej „Idea” z Rzeszowa, Fundacji „Od Początku”
z Krakowa oraz specjaliści z dębickich placówek oświatowo – wychowawczych.
Jednym ze współorganizatorów tej interesująco zapowiadającej się konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Program konferencji:
godz. 8:30-9:30 - rejestracja uczestników konferencji
godz. 9:30 -10:00 - uroczyste otwarcie
godz. 10:00 -14:00 - sesja plenarna - wykłady
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszeń elektronicznie (imię, nazwisko, tel.
kontaktowy) na adres: [email protected] lub kontakt telefoniczny 14 681 26 03 w terminie do 8 marca br.
1

Podobne dokumenty