SY Carlo F1

Transkrypt

SY Carlo F1
SY Carlo F1
Bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, znakomicie
znosi trudne warunki klimatyczno-glebowe
Rzepak ozimy
Odmiana: hybrydowa
Rejestracja: Polska 2012, Francja 2011
Hodowla: Syngenta
•
•
Phoma: bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa: średnia
Czerń krzyżowych: średnia
•
•
•
•
•
CECHY JAKOŚCIOWE
•
•
•
•
Plon nasion: bardzo wysoki
Zawartość tłuszczu: wysoka
MTN: średnia
Zawartość glukozynolanów: niska
Zalety
•
•
•
•
Plonowanie w badaniach
COBORU
I – 101%
II – 105%
początek kwitnienia: wczesny
termin dojrzewania: średnio wczesny
wysokość roślin: średnia
zimotrwałość: dobra
odporność na wyleganie: dobra
wymagania glebowe: mniejsze/średnie
•
bardzo wysoki plon nasion potwierdzony badaniami rejestracyjnymi
COBORU
czołowa odmiana w plonowaniu w 2012 r. w południowo-zachodniej
Polsce
bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych
szybko buduje głęboki system korzeniowy
dobrze sprawdza się w uproszczeniach uprawowych oraz w słabszych
warunkach glebowych
Termin i norma wysiewu nasion
bardzo wczesny
wczesny
optymalny
lekko opóźniony
opóźniony
SY Carlo F1 4o–50 szt./m²
III – 86%
IV – 109%
V – 121%
VI – 114%
Przezimowanie odmiany SY Carlo F1
w badaniach rejestrowych COBORU
wzorzec
SY Carlo F1
Plon nasion odmiany SY Carlo F1 w poszczególnych
rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania COBORU
2012 r.
Plon nasion odmiany SY Carlo F1 [w dt/ha]
w badaniach COBORU 2010–2012
61%
64%
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
•
Profil agrotechniczny
•
SY Carlo F1
wzorzec
2010 r.
46,6
38,8
% wzorca
120
2011 r.
36,4
33,4
109
2012 r.
43,8
41,5
106
rzepaki
Odporność na choroby
11

Podobne dokumenty