ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 DYREKTORA DOMU POMOCY

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 DYREKTORA DOMU POMOCY
ZARZĄDZENIE NR 3 /2015
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE
z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia stawki żywieniowej na okres od dnia 01.01.2015 r.
do dnia 31.12.2015 r.
Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
z dnia 01.07.2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wytwarzane posiłki w DPS w Machowinie.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie kalkulacji kosztu obiadu ( Załącznik Nr 1 ) wprowadza się stawkę żywieniową za
obiady pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w wysokość 4,93 zł
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Podobne dokumenty