TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

Transkrypt

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW
TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW
- I etap Konkursu – termin nadsyłania prac pisemnych do 21 marca 2017 r. (liczy się data
stempla pocztowego),
- II etap konkursu (finał) – 8 kwietnia 2017.
Wszystkie szczegóły dotyczące wymogów merytorycznych i edytorskich (pkt. 2 §3 Regulaminu)
znajdują się w Regulaminie Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac lub
dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli zostanie naruszony Regulamin1.
Autorskie eseje uczniów prosimy przesyłać w formie tradycyjnej wraz z pozytywna recenzją
nauczyciela oraz kartą zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (Regulamin
można znaleźć na oficjalnej stronie Konkursu: konkurswpuj.wordpress.com w zakładce
REGULAMIN). Podstawę do powyższych wymogów stanowi pkt. 2 §3 Regulaminu Konkursu
„Świat ukryty…”.
Eseje należy przesyłać na adres:
WYDZIAŁ POLONISTYKI UJ
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
z dopiskiem Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WP UJ
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Podobne dokumenty