3rd SUNDAY OF ADVENT TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

Transkrypt

3rd SUNDAY OF ADVENT TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
3rd SUNDAY OF ADVENT
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
December 11 / 11 grudnia 2011
Saturday, December 10
8AM (Eng.) † Laura Schimmel
7PM (Pol.) † Jan Bujak
SUNDAY, December 11, 3rd Sunday of Advent
9AM (Eng.) For Parishioners
11AM (Pol.) † Zmarłych z rodz. Czupryk i Bogusiak
7PM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
Monday, December 12 - Our Lady of Guadalupe
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
7PM (Pol.) † Jan Bujak
Tuesday, December 13
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
7PM (Pol.) W intencji ofiar stanu wojennego
Wednesday, December 14
8AM (Lat.) † Jacob Engel Jr.
Friday, December 16
7PM (Pol.) † Jacob Engel Jr.
Saturday, December 17
8AM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
7PM (Pol.) † Jan Bujak
SUNDAY, December 18, 4th Sunday of Advent
9AM (Eng.) † Jan, Stefania Bernat
11AM (Pol.) † Witold Lunkiewicz
7PM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS IN OUR PARISH
Confessions – Monday, Dec. 19 from 6PM – 9PM
Christmas Vigil – Masses at 8PM (Eng.), 10PM
(Cro.) 12AM (Pol.)
Christmas Day – 9AM (Eng.), 11AM (Pol.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN ATTENDANCE CENSUS
The attendance on the Holy Masses still will be
counted today, on this Sunday, December 11.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika Górecki, Paula Gadowski,
Janina Mazur, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa
Wielgosz, Władysław Mączka, Nick Galash.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 4
Envelopes
954.00
Loose change
505.00
Building Fund
421.00
Donations
505.00
Orphanage
383.00
Coffee
91.00
Literature
154.00
Candles
145.15
TOTAL / SUMA
$3,158.15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OUR LADY OF GUADALUPE – December 12
Masses: 11AM (Eng.), 7PM (Pol.)
Juan Diego, a Catholic Indian aged 55, was
hastening to Mass down Tepeyac hill on Dec. 9,
1521. The Blessed Virgin appeared to him and
told him to tell the bishop to have a temple built
on that spot in her honor. After hearing the
message, the bishop told Juan Diego to ask for a
sign. On Dec. 12 Juan Diego was running to get a
priest to give the last sacrament to his uncle who was
dying. Again, Mary appeared, reassured Juan
Diego about his uncle, who was cured at that
moment, and bade him go to the bishop. Obedient to
the bishop’s previous request Juan Diego asked for a
sign, and Mary told him to go up into the rocks
and gather roses. He knew that December was not
the time for roses, but he did as commended and
filled his cloak with fresh roses. Appearing before the
bishop he opened the cloak and let the roses fall out;
then, to the bishop’s amazement, he saw the
figure of the Blessed Virgin Mary impressed on
the inside of the cloak.
Today a magnificent basilica in honor of Our Lady
of Guadalupe is one of the most frequented
Marian shrines in the Catholic world. Juan Diego
has been beatified and his feast is celebrated on
December 9.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS WAFERS
Christmas Wafers are available in the church hall.
Suggestive price is $3.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONDOLENCES
We extend our condolences to Mrs. Weronika
Górecki and family of Gabriel Górecki a funeral
Mass was celebrated at St. Stanislaus Church on
Wednesday, Dec. 7.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH
celebrated on Thursday – Jan. 5, 2012
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONCERT NOWOROCZNY – Jan. 6, 2012
Maria Knapik, famous soprano will perform in the
„Koncert Noworoczny” at St. Stanislaus Church
on Friday, Jan. 6 at 7:30PM. Seniors, children and
youth have free admission. Tickets are $10.00 per
adult.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA INTENCJA RÓŻAŃCOWA
na miesiąc grudzień
Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie
i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju.
Zmiana tajemnicy dzisiaj,
w niedzielę, 11 grudnia o 12:30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBECNOŚĆ NA MSZY ŚWIĘTEJ
W niedzielę 11 grudnia będzie doroczne liczenie
uczestników Mszy św. w naszym kościele.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MATKA BOŻA Z GUADALUPE - 12 grudnia
Adoracja 10:00, Msza 11:00 (ang.)
Godzinki 19:00, Msza 19:30 (pol.)
Matka Boża z Guadalupe – określenie Marii z
Nazaretu, która miała się objawić Aztekowi św.
Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac. Nazwa
Guadalupe
pochodzi
prawdopodobnie
od
określenia coatlaxopueh, które w języku nahuati
oznacza „kogoś kto depcze węże.” W ostatnim
dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku miało dojść
do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe.
Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie
uznane przez Kościół.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 ROCZNICA STANU WOJENNEGO
1981- 2011
Msza o godz. 19:00 a potem film pt. „Czarny
czwartek – Janek Wiśniewski padł”
Stan wojenny władze PRL wprowadziły w nocy z
12 na 13 grudnia 1981r., by zgnieść NSZZ
„Solidarność”. Jego autorzy ( gen. Jaruzelski lat
88, gen. Kiszczak lat 85, były sekretarz PZPR
Kania lat 83) twierdzą, że spowodował on
kilkanaście ofiar śmiertelnych. Według sejmowej
komisji nadzwyczajnej z lat 1989-1991 było ich
około 90. Tysiące osób uwięziono, wiele
zwolniono z pracy, zmuszono do emigracji.
Autorzy stanu wojennego uzasadniali jego
ogłoszenie niebezpieczeństwem – ich zdaniem –
przejęcia władzy przez „Solidarność”, a stan
wojenny miał być „mniejszym złem”.
W 1992 r. Sejm przyjął uchwałę, że stan wojenny
był nielegalny. W marcu 2011 Trybunał
Konstytucyjny uznał, że dekret o stanie wojennym
przyjęto niezgodnie z prawem PRL.
„Stan wojenny był obroną bezbożnego socjalizmu
i interesów Związku Radzieckiego” – powiedział
bp. Alojzy Orszulik.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE
W Sali pod kościołem są do nabycia opłatki
($3.00), polskie kartki świąteczne i książki o
błogosławionym Janie Pawle II.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA AKCJA POMOCY
DLA DOMU DZIECKA W POLSCE
Pragniemy pomóc finansowo w remontach
koniecznych
do
funkcjonowania
ośrodka.
Kopertki na ten cel z tyłu kościoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w grudniu
Lektorzy
Grudzień 11 – Asia i Karolina Ryerson
Grudzień 18 – T. Mazurek i L. Cieszkowski
Grudzień 24, Pasterka - S. Wielgosz i K. Grzelak
Grudzień 25 - K. Ostrowski i K. Kolińska
Kawa i ciasto
Grudzień 11 - Anita Kurpiel i MaryCarmen Stępień
Grudzień 18 - Maria Stolecka i Kasia Gawrońska
Grudzień 25 – Nie ma ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE NARODZENIE W PARAFII
Spowiedź św. – Poniedziałek, 19 grudnia, 18:00
do 21:00 z ks. Stanisławem Żak
Wigilia Bożego Narodzenia – Msze św. 20:00
(ang.), 22:00 (chor.) 24:00 (pol.)
Boże Narodzenie – 9AM (ang.), 11AM (pol.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKIE KOLĘDY W GROTTO
Parafialny chór będzie śpiewał kolędy w środę, 21
grudnia o godz. 21:00 w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 5 stycznia 2012
Wyjątkowo w czwartek zamiast piątku
Całodniowa Adoracja pierwszego piątku miesiąca
została przeniesiona na czwartek. Adoracja - od
godz. 8:30 do 18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.)
i 19:00 (pol.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Agnieszka Kowalewska i Nikolas Rawley
przygotowują się do zawarcia sakramentu
małżeństwa. Zgodnie z kanonem 1067 Prawa
Kanonicznego, osoby wiedzące o przeszkodach
zachodzących pomiędzy narzeczonymi, prosi się
o kontakt z księdzem proboszczem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja do parafii jest aktem dobrej woli
katolika i wyrazem jawnej przynależności do
wspólnoty Kościoła Katolickiego. Rejestracja jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów.
Nowe rodziny w Oregon - prosimy używać formy
rejestracyjnej, znajdującej się z tyłu kościoła i
kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~