Dziedzictwo Kościoła Katolickiego na Wołyniu

Transkrypt

Dziedzictwo Kościoła Katolickiego na Wołyniu
Polsko – Ukraińska
WYJAZDOWA SESJA SZKOŁY KATEDRALNEJ UO UKSW
W ŁUCKU NA UKRAINIE
Warszawa 24 25 kwietnia 2015
„Dziedzictwo Kościoła Katolickiego na Wołyniu”
PROGRAM
Piątek 24 kwietnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kampus im. ks. Rumianka ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23 sala 105
14.00 uroczyste rozpoczęcie sesji
Przesłanie Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego
Przesłanie Biskupa diecezji Łuckiej ks. bpa Vitalija Skomarovskiego
14.15 dr Kazimierz Szałata (kierownik Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku):
Ojczyzna jako dobro wspólne w świetle nauki Kościoła
14.45 o. prof. Jacek Salij (UKSW): Co to znaczy być człowiekiem wierzącym
15.00 ks. YosifVitold Kovaliv (dyrektor Ośrodka DuszpasterskoWydawniczego w Ostrogu):
Świadectwo wiary męczenników wołyńskich
15.45 dr Sergiusz Prokopiuk (prezes SLPP na Wołyniu): Bł. o. Beyzym syn ziemi wołyńskiej
16.15 dr Karol Mazur (Muzeum Powstania Warszawskiego): Ku jedności Kościoła. Unia Brzeska dziś
17.00 ks. Leszek Kryża (Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie): Troski Kościoła Katolickiego
na Ukrainie
Sobota 25 kwietnia
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, sala im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
9.30
dr Karol Mazur (Muzeum Powstania Warszawskiego): Powstanie Warszawskie 63 dni Niepodległej Polski
10.30 Sławomir Zygmunt Frątczak (kierownik Muzeum Katyńskiego): Muzeum Katyńskie Oddział
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nowe muzeum – nowa wystawa pomnik.
SESJA POD PATRONATEM
Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego
biskupa diecezji Łuckiej ks pba Vitalija Skomarovskiego
Patronaty medialne: Tygodnik Katolicki Niedziela oraz Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia
ORGANIZATORZY SESJI
Uniwersytet Otwarty UKSW, Diecezja Łucka, Zespół Pomocy
Kościołowi na Wschodzie, Fundacja Polska Raoula Follereau, Stowarzyszenie Lekarzy
Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Centre International de Formation Chrétienne.

Podobne dokumenty