Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce ogłasza nabór

Transkrypt

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce ogłasza nabór
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownika Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogołowicach
Informacje ogólne:
1.
Data opublikowania ogłoszenia 24.05.2010 r.
2.
Praca na ¼ etatu – planowanie i organizacja pracy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gogołowicach
3.
Oferty można składać do 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Raszówce przy ul. Kolejowa 2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o
wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP (WWW.bip.uglubin.dolnyslask.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Raszówce przy ul. Kolejowej 2.
Wymagania podstawowe od kandydatów:
1.
Obywatelstwo polskie
2.
Niekaralność za przestępstwa z winy umyślnej
3.
Wykształcenie - średnie bibliotekarskie lub wyższe bibliotekarskie
4.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
złożonych dla potrzeb niezbędnych do realizacji w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z
późn. zm.)
5.
Gotowość do podjęcia pracy od 1 sierpnia 2010 r.
Wymagania dodatkowe:
1.
Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność
2.
Zdolności organizacyjne
3.
Umiejętność pracy z dziećmi
4.
Biegła obsługa komputera
5.
Mile widziane doświadczenie zawodowe
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.
Planowanie i organizacja pracy filii bibliotecznej
Wymagane dokumenty:
1.
CV
2.
List motywacyjny
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Wioletta Olech