ZP-2380-545-241/2008 Zakup motocykli ciężkich oznakowanych z

Transkrypt

ZP-2380-545-241/2008 Zakup motocykli ciężkich oznakowanych z
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/5436,ZP-2380-545-2412008
-Zakup-motocykli-ciezkich-oznakowanych-z-przeznaczeniem-dla-s.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 05:16
ZP-2380-545-241/2008 Zakup motocykli ciężkich
oznakowanych z przeznaczeniem dla służb Ruchu
Drogowego
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 86 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 169.5 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 81.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wymagania taktyczno - techniczne 125 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy 107 KB
Załącznik nr 2 do umowy - protokół odbioru 71.5 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz podwykonawców 64.5 KB
Pismo z dnia 29.10.2008r. - odpowiedzi na zapytania i przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.11.2008r.
83 KB
Pismo z dnia 05.11.2008r. - Odpowiedzi na zapytania 80 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 73.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności 71 KB
Metryczka
Data publikacji 23.10.2008
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gwóźdź
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Gwóźdź Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację: