Fw-2/09 Usługi pralnicze dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku

Transkrypt

Fw-2/09 Usługi pralnicze dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/6019,Fw-209-Uslugi-pralnic
ze-dla-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Bielsku-Bialej.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 13:47
Fw-2/09 Usługi pralnicze dla Komendy Miejskiej
Policji w Bielsku - Białej
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 73.5 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 105 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 31.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie 30.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa projekt z załącznikami 75.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 72.5 KB
Metryczka
Data publikacji 13.03.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Bielsko Biała
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Jaśniewiicz Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty