ZP-2380-318-71/13 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet o

Transkrypt

ZP-2380-318-71/13 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet o
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/16103,ZP-2380-318-7113-S
wiadczenie-uslugi-dostepu-do-sieci-Internet-o-stalych-adresach.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 12:44
ZP-2380-318-71/13 Świadczenie usługi dostępu do
sieci Internet o stałych adresach IP dla potrzeb
jednostek Policji w garnizonie śląskim
Przetarg nieograniczony
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 93.56 KB
SIWZ 145.94 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 75.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy 52 KB
Załącznik nr 2 do projektu umowy 19.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia 32 KB
Odpowiedzi na pytanie oraz modyfikacja umowy 40.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy po modyfikacji 52 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania 49.5 KB
Metryczka
Data publikacji 27.05.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Witold Kacy
Osoba udostępniająca informację:
Witold Kacy Zespół Zamówien Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty