pobierz PDF

Transkrypt

pobierz PDF
Międzynarodowa Konferencja
„Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
Warszawa, 12 maja 2015 r.
Godz. 10.00 – 16.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
GODZ. 9.30 – 10.00
CZĘŚĆ OFICJALNA
GODZ. 10.00-11.00
Powitanie uczestników konferencji
dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP
Wystąpienie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Władysława Kosiniaka - Kamysza
Wystąpienie
Wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego
Wystąpienie
Pani Prezydentowej
Jolanty Kwaśniewskiej Fundacja Porozumienie bez Barier
Wystąpienie
Przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich
Anny Chabiera
Wystąpienie
JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
prof. zw. dr hab. Michała Śliwy
11.00-11.15 przerwa kawowa
SESJA PLENARNA I
GODZ. 11.15 – 12.45
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański, dr hab. Joanna M. Łukasik
prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański
Przemoc w świecie zawirowań społecznych
prof. dr hab. Małgorzata Halicka, prof. dr hab. Jerzy Halicki
Kobieta w starszym wieku doznająca przemocy ze strony męża/partnera
prof. dr hab. Jacek Pyżalski
Agresja elektroniczna wobec osób starszych
prof. zw. dr hab. Adam A. Zych
Modelowe rozwiązania przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych
Dyskusja
Przerwa obiadowa: 12.45-13.30
SESJA PLENARNA II
GODZ. 13.30 – 15.30
Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Halicka, prof. dr hab. Norbert G. Pikuła
Prof. Nella Nyczkało (Ukraina)
Zjawisko przemocy wobec osób starszych na Ukrainie
Prof. Anna Byszewski (Kanada)
Zjawisko przemocy wobec osób starszych w Kanadzie
Prof. Darja Zavirsek (Słowenia)
Przemoc wobec osób starszych. Słowenia na tle Europy
Dr. Tova Band-Winterstein, Dr. Sara Alon (Izrael)
Theoretical Knowledge and Practice Wisdom: Towards a Comprehensive Model for
Addressing Elder Abuse and Neglect
Marzena Bartosiewicz, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Aktualny stan wiedzy na temat przemocy wobec osób starszych
Agnieszka Czapczyńska (Fundacja Nowy Świat Kobiet), Renata Durda (Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Instytut Psychologii Zdrowia)
Projekty na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych realizowane przez
organizacje pozarządowe
Dyskusja
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
dr hab. Joanna M. Łukasik