Terminal LNG na wyspie Krk pozostaje priorytetem

Transkrypt

Terminal LNG na wyspie Krk pozostaje priorytetem
Terminal LNG na wyspie Krk
pozostaje priorytetem
2016-07-21 14:56:05
2
Minister gospodarki Tomislav Panenić zdementował pogłoski o planowanej rezygnacji z budowy terminala do
odbioru skroplonego gazu ziemnego. Minister podkreślił, że realizacja tego projektu leży w strategicznym
interesie nie tylko Chorwacji, lecz także Unii Europejskiej – informuje gazeta „Poslovni dnevnik”.
Powodem reakcji ze strony ministra Panenicia był artykuł opublikowany niedawno w angielskojęzycznej wersji
portalu
„Obserwator
Finansowy”
http://www.financialobserver.eu/recent-news/croatia-could-ditch-lng-terminal-on-island-of-krk-from-list-of-strategi
c-projects/, w którym jest informacja jakoby szef chorwackiego resortu gospodarki rozważał skreślenie terminala
LNG na Krku z listy priorytetów. Minister przypomniał przy okazji, że decyzją Komisji Europejskiej z lutego projekt
ten został włączony do unijnej strategii dotyczącej magazynowania skroplonego gazu ziemnego, oraz że przed
miesiącem rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu prac związanych z budową chorwackiego terminala LNG. Według
Panenicia poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych pogłosek określone grupy interesu starają się wpływać na
realizację tego projektu.
Ze względu na duże znaczenie terminala LNG na Krku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
regionu oraz z powodu znacznych opóźnień w realizacji tej inwestycji Chorwacja zrezygnowała z budowy
instalacji na lądzie stałym, co byłoby wariantem znacznie droższym i wymagającym dłuższego czasu realizacji,
na rzecz budowy terminala pływającego. Terminal LNG na lądzie stałym ma powstać w przyszłości.
Kategorycznemu stanowisku oficjalnego Zagrzebia, opowiadającego się za budową gazoportu na Krku,
towarzyszą głosy niektórych wpływowych ekspertów poddające w wątpliwość sens tej inwestycji. Przykładem
może być opinia akademika Mirko Zelicia, który jest zdania, że bardziej opłacalne dla Chorwacji będzie
dostarczanie gazu ziemnego z północnej Afryki gazociągiem przez Włochy, a jeszcze bardziej korzystne byłoby
włączenie się Chorwacji do projektu South Stream – budowy omijającego Ukrainę gazociągu z Rosji przez Morze
Czarne. Akademik Zelić jest szefem Rady Naukowej ds. Ropy Nafowej i Gazu Ziemnego przy Chorwackiej
Akademii Nauk i Umiejętności.
WPHI w Zagrzebiu
3
P
ł
y
w
a
j
ą
c
y
t
e
r
m
i
n
a
l
L
N
G
w
K
ł
a
jpedzie, źródło: www.lithuaniatribune.com
4