30% zysku netto 2 mld zł

Transkrypt

30% zysku netto 2 mld zł
UNIMOT prowadzi działalność
w zakresie obrotu:
INFORMACJE O SPÓŁCE
energią elektryczną
(od 2016 r.)
sierpień 2016
UNIMOT jest dynamicznie rozwijającą się
multienergetyczną grupą kapitałową.
Spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT dostarczają
produkty energetyczne m.in. dla sektorów takich jak:
transport, przemysł, rolnictwo i usługi. Odbiorcami są
klienci hurtowi i indywidualni. Grupa powstała
w 2011 r., a czerpie z ponad 20 lat doświadczeń spółki
UnimotExpress - specjalisty w obrocie produktami
petrochemicznymi. Od chwili utworzenia UNIMOT
intensywnie wykorzystuje nowe możliwości
pojawiające się w branży energetycznej, rozwija swoją
ofertę, poszerza geograficzny zasięg działalności
i z sukcesem wchodzi na nowe rynki. Od 2012 r.
UNIMOT S.A. jest notowany na NewConnect.
Zarząd
Robert
Brzozowski
Prezes Zarządu
olejem
napędowym
gazem
płynnym
biopaliwami
gazem ziemnym
(w tym LNG)
Czynniki sukcesu
Wiodący niezależny dostawca paliw płynnych
w Polsce
Kadra zarządzająca z międzynarodowym
doświadczeniem na rynku paliw
Wieloletnie umowy handlowe z partnerami
Własna infrastruktura gazowa m.in.:
skraplarnia gazu, stacje regazyfikacji
Rozwój nowych sektorów np. obrotu energią
elektryczną
Wdrażanie nowoczesnych systemów IT, w tym
aplikacji mobilnych
Grupa kapitałowa
Marcin
Zawisza
Wiceprezes Zarządu
UNIMOT S.A.
Energogas
hurtowa i detaliczna sprzedaż gazu ziemnego, energii
elektrycznej oraz gazu LPG
Tradea
Małgorzata
Garncarek
Dyrektor Finansowy,
Członek Zarządu
obrót energią elektryczną, odbiorcy hurtowi
i indywidualni
Tankuj24
rozwój działalności Grupy w sektorze paliw płynnych
Blue Cold Sp. z o.o.
produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG) w oparciu
o własny punkt skraplania metanu
Regularne dywidendy
UNIMOT System Sp z o.o.
30% zysku netto
budowa i rozwój własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego
na wybranych, niezgazyfikowanych obszarach
rekomendacje wypłaty dywidendy według założeń polityki dywidendowej.
Prognozy dalszego wzrostu w 2016 r.
2 mld zł 33,8 mln zł 20 mln zł
przychodów
EBITDA
zysku netto
Blue LNG Sp.z o.o.
dystrybucja gazu ziemnego z własnych stacji
regazyfikacji LNG
Polskie Przedsiębiorstwo
Gazownicze Sp. z o.o.
projekt gazyfikacji wybranych obszarów,
m. in. w oparciu o instalację regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Zysk netto (mln PLN)
12,4
1368,2
666,2
218,0
2012
2013
3,8
1,5
302,2
2014
2015
1,1
2012
2013
2015
Wskaźniki rentowności
Struktura sprzedaży rok 2015
II kw.
2016
II kw.
2015
ROE
3,7%
3,1%
ROA
0,7%
0,9%
Stopa zysku brutto ze sprzedaży
6,1%
3,9%
EBIT
1,1%
1,0%
EBITDA
1,3%
1,1%
Rentowność brutto
0,9%
0,8%
Rentowność netto
0,6%
0,5%
Biopaliwa
25%
113 728 ton
2%
2014
Gaz ziemny
7 341 ton
Skonsolidowane wyniki finansowe
narastająco, po II kw. 2016 (tys. PLN)
25%
Gaz LPG
114 443 ton
48%
Olej
napędowy
215 087 ton
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2 a, 47-120 Zawadzkie
tel. +48 (77) 46165 48, fax +48 (77) 461 64 96
e-mail: [email protected]
II kw.
2016
II kw.
2015
Zmiana
rdr
Przychody
ze sprzedaży
854 803
617 672
38,4%
EBIT
15 537
6 937
124,0%
EBITDA
17 121
8 066
112,3%
Zysk brutto
49 568
27 735
78,7%
Zysk netto
10 439
3 743
178,9%
Zobowiązania
długoterminowe
32 103
25 101
27,9%
Zobowiązania
krótkoterminowe
269 493
106 486
153,1%
Aktywa ogółem
371 354
186 178
99,5%
Kapitał własny
69 758
54 591
27,8%

Podobne dokumenty