Zadanie nr 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul - Eko

Komentarze

Transkrypt

Zadanie nr 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul - Eko
Zadanie nr 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego
Firma Wykonawcza
SKANSKA S.A., Warszawa
Data podpisania umowy
08.11.2012 r.
Kwota umowy
639 061,57 zł brutto
Przedmiot umowy
Termin przekazania do
eksploatacji
Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci wodociągowej
doprowadzającej wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpożarowe dla posesji położonych w Gminie Stare
Babice. Projekt przewiduje wykonanie sieci o długości ok.
1600m. Wodociąg zlokalizowany jest w pasie drogowym
ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie. Wodociąg przebiegać
będzie od skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Ekologiczną w
kierunku ul. Szymanowskiego.
W dniu 29.04.2014 r. podpisano protokół zakończenia inwestycji
i przekazania sieci wodociągowej do eksploatacji.
Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babcie
jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podobne dokumenty