pożytek rozwiązanie konkursu

Transkrypt

pożytek rozwiązanie konkursu
INFORMACJA
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań
publicznych wspieranych przez samorząd powiatowy.
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
Zadanie 1 - Organizacja zawodów sportowych lub imprez turystycznych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zarząd Powiatu unieważnił konkurs dotyczący zadania 1.
Ponowne przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje tego zadania
zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.
II. Upowszechnienie wiedzy o obronności.
Zadanie 2 - Organizacja imprez sportowo-obronnych oraz zawodów
strzeleckich.
- Miejsko – Gminny Klub Sportów Obronnych „Hamer” -5000zł.
Kozienice , dn.17.03.2008r.
p.o. Naczelnika Wydziału
Spraw Kryzysowych Społecznych
i Obywatelskich
Marek Niciński

Podobne dokumenty