„Bóg Ciebie kocha”

Transkrypt

„Bóg Ciebie kocha”
FC1_02
Jak kochać Boga
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Jeśli jesteśmy synami i córkami Boga, chcemy żyć z Nim w dobrej relacji.
2. Chrześcijaństwo to nie tylko poglądy − to przede wszystkim styl życia i postępowanie.
3. Miłowanie Boga to… upodabnianie się do Jezusa!

wprowadzanie w życie Słowa

naśladowanie charakteru Jezusa

żywe kontakty z innymi wierzącymi

zaufanie Bogu w trudnych okolicznościach
4. Bóg wzywa naszą duszę:
Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie
spocznie. (św Augustyn, Wyznania)
Częste sposoby ODPIERANIA tego wezwania duszy: Odrzucenie Boga, wstawienie czegoś/kogoś
w Jego miejsce; celem życia osobiste spełnienie (hedonizm, sukces, władza); idealizm, zapatrzenie w
ludzi lub przyrodę.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i
całym swoim umysłem.
5. Pwt 6,5
6. Miłość do Boga to osobiste zaangażowanie:
- Zaangażowanie: oparte na decyzji, powyżej sfery emocji
- Osobiste: obejmujące więzią całą osobę, duszę, ciało i serce
7. Flp 2,13
Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.
TO BÓG DZIAŁA! On nas prowadzi, umacnia i powoduje nasz wzrost, tym mocniej bądźmy Mu
wierni, tym mocniej Go uwielbiajmy! Prośmy o działanie Ducha Świętego!
DZIELENIE

Co dzieje się w waszej rodzinie?

Co dzieje się w twojej pracy?

W jakiej intencji chciałbyś, aby się za Ciebie
modlić?


W jaki sposób udało mi się ostatnio pójść za
wolą Boga?

Czy czuję się naśladowcą Chrystusa?

W jaki sposób mogę miłować Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym swoim
umysłem? Podajcie przykłady.

Kiedy moje serce spoczywa (spoczęło) w
Bogu? Czy mamy takie doświadczenia albo
pragnienia? Opowiedzcie o tym.
Jak spędzasz ostatnio wolny czas?