471- Poprzecka Inne obrazy sklad.indd

Transkrypt

471- Poprzecka Inne obrazy sklad.indd
Spis treści
Inne obrazy .....................................................................................................
Oko za oko .....................................................................................................
Grzeszne oko .................................................................................................
„Malować tylko to, czego się nigdy nie widziało”… .........................
Obraz za szybą ...............................................................................................
Obraz patrzy, obraz widzi ..........................................................................
Obraz za mgłą ...............................................................................................
Niedowidzenie ..............................................................................................
Malować, patrzeć .........................................................................................
Obraz pod powiekami ................................................................................
Patrzeć do bólu ..............................................................................................
Obraz niemożliwy ........................................................................................
5
18
34
54
82
102
109
125
133
139
166
182
Przypisy ...........................................................................................................
Nota edytorska ..............................................................................................
Spis ilustracji ..................................................................................................
Indeks osób ....................................................................................................
201
226
227
230
471- Poprzecka Inne obrazy sklad.indd 235
2008-11-24 11:36:32

Podobne dokumenty