konspekt lekcji wychowania fizycznego zawierające elementy

Transkrypt

konspekt lekcji wychowania fizycznego zawierające elementy
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZAWIERAJĄCE ELEMENTY GENDEROWE
Temat lekcji: Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym – piłka siatkowa.
Grupa docelowa: klasa I gimnazjum
Ilość ćwiczących: 18
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne (boisko do siatkówki)
Czas trwania – 45’
Cele główne lekcji:
Umiejętności :
 kierowanie piłki sposobem górnym w określone miejsce na boisku przeciwnika,
 wystawienie i przebicie piłki w parach,
 zagrywka sposobem górnym zza linii boiska,
 przyjecie piłki z zagrywki.
Motoryczność :
 kształtowanie szybkości reakcji, skoczność,
 współpraca w zespole dwójkowym i z całą drużyną.
Wiadomości:
 rola rekreacji fizycznej dla zdrowia człowieka.
Wychowawcze:
 samokontrola i samoocena wykonywania zadań.
Pomoce: piłki siatkowe;
przybory: piłki siatkowe, piłeczki ping – pongowe
Strona 1 z 4
Piśmiennictwo:
Adamczak St., Uzarowicz J., Zagórski B.: Piłka siatkowa.
Kołodziej J.: Wybrane zagadnienia zespołowych gier sportowych.
Kołodziejowie M. i J., Michno M., Polak E:Lekcja Wychowania Fizycznego w Gimnazjum.
Strony internetowe:
pl.wikipedia.org
Tok lekcyjny –
rodzaje
i nazwa
zadania
I Część
wstępna
Opis zadania /ćwiczenia/
1.Zbiórka.
2.Powitanie grupy.
3.Sprawdzenie gotowości do zajęć.
4.Nauczyciel przypomina krótką historie i osiągnięcia w
piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.
4.Podanie tematu i celu lekcji ora pozytywne
umotywowanie.
Dozowanie
3`
Metody:
real. zadań ruch.,
przekaz. wiedzy,
wychowawcze
Działanie przykładem
osobistym
Zadania integracyjne
uwagi organizacyjne
i metodyczne
Zbiórka w szeregu, nić ćwiczący siadają, dyżurny zdaje
raport.
Piłka siatkowa kobiet po raz pierwszy na arenie
międzynarodowej oficjalnie zadebiutowała w 1948, pokonując 3:1
kadrę Czechosłowacji. Do lata 2005 roku reprezentacja rozegrała
ponad 1300 spotkań Od 8 lipca 2011 roku trenerem reprezentacji
jest Alojzy Świderek.
Najważniejsze wyniki sportowe:
Igrzyska Olimpijskie: 1964 brąz, 1968 brąz.
Mistrzostwa Świata: 1952 srebro, 1956 brąz, 1962 brąz
Dorobek w Mistrzostwach Europy: złotych 2, srebrnych 5,
brązowych 4.
Piłka siatkowa mężczyzn w Polsce pojawiła się na początku XX
wieku. Początkowo miała charakter wyłącznie amatorski. Za
początek piłki siatkowej w Polsce w zorganizowanej formie uznaje
się rok 1926 i powstanie Polskiego Związku Gier Sportowych,
który po II wojnie światowej zmienił nazwę na Polski Związek
Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka (PZKSS).
Najważniejsze wyniki sportowe:
Igrzyska Olimpijskie: 1971 złoto
Mistrzostwa Świata: 1974 złoto, 2006 srebro
Dorobek w Mistrzostwach Europy: złotych 1, srebrnych 5,
brązowych 2,
Puchar świata – 2 srebrne
Liga siatkowa – 2012r. złoto , 2011 brąz
Strona 2 z 4
Zabawa
ożywiająca
Ćwiczenia
kształtujące z
piłkami
II Część
główna
,,Murarz i cegły” jeden uczeń jest murarzem stoi na linii
środkowej (porusza się wzdłuż niej). Pozostali uczniowie
przebiegają z jednej na drugą stronę w taki sposób aby nie
zostać złapanym przez murarza.
Ćwiczenia bez piłek:
- bieg dookoła sali na gwizdek leżenie przodem na kolejny
leżenie tyłem
- bieg na sygnał przysiad i wyskok w górę
- w pozycji rozkrocznej skłony do P i LN
- jw. NN złączone 1 – 3 skłon z wytrzymaniem 4 – powrót
- w siadzie rozkrocznym skłon T do 1 – NP 2 – środka 3 –
NL 4 – powrót
- leżenie tyłem i skłon T do przodu z jednoczesnym
ugięciem kolan w kierunku T
- leżenie przodem chwyt RR za kostki 1- 3 wytrzymać 4 –
opust
Doskonalenie odbić w piłce siatkowej.
- 1 – odbijają sposobem górnym, 2 – odbijają sposobem
dolnym. Po sygnale zmiana.
- w parach 1 – odbijają sposobem dolnym i odbijają 2x nad
sobą , 3 odbicie jest długie do współćwiczącego, 2 odbija
piłkę do partnera i biegnie za piłką, obiega partnera i
wraca na miejsce i czeka na przyjęcie piłki.
- ćwiczący ustawiają się w szeregu po obu stronach siatki.
Z połowy boiska podania piłki jednorącz P i LR w przód
do kolegi. Zmiana R na sygnał.
- dwójki, współćwiczący z odległości ok. 2 m rzuca piłkę
łagodnym łukiem tak, aby opadała ona dokładnie i blisko
przed twarzą ćwiczącego. Ten w postawie wysokiej
zapoczątkowuje wyprost NN przed kontaktem z piłka i
wykonuje odbicie piłki w górę przed siebie.
- ćwiczenie jw. lecz w czasie wykonywania rzuty piłki
zmuszają ćwiczącego do przemieszczania się w P i L
stronę, a następnie w bok. Za każdym razem stopy
odbijającego w trakcie odbicia powinny być skierowane
do współćwiczącego (w kierunku odbicia).
2`
Zabawa klasyczna
6`
Zadaniowo ścisła
Zadaniowo ścisła
15`
Prowadzący czuwa nad przebiegiem zabawy. Pilnuje aby
dzieci nie wybiegały poza wyznaczoną strefę.
Średnie tempo, po wykonaniu leżenia bieg.
Zwracamy uwagę na dokładne wykonywanie ćwiczeń.
Uczniowie dobierają się w pary mieszane (dziewczyna i
chłopak).
Każde ćwiczenie pokazywane i tłumaczone przez
prowadzącego z wykorzystaniem uczniów .
Nauczyciel daje sygnał do zmiany.
Zadaniowo ścisła
Pochwała uczniów dobrze wykonujących ćwiczenie.
Nie wykonywać pełnego wyprostu RR w stawach
łokciowych i nieco usztywnić palce rąk. Darzenie do
uzyskania naturalnej płynności i harmonii ruchu całego
ciała.
Strona 3 z 4
III Część
końcowa
uspokojenie
organizmu.
Zakończenie
zajęć.
- swobodne odbicia według inwencji ucznia
3`
Zadaniowo ścisła
Poprawa zaistniałych błędów.
Podział boiska na pół. Gra trójek bez zbicia i rozegraniem
piłki na trzy. Gra toczy się do 6 punktów i zmiana trójek.
10`
Wyrażanie aprobaty i
dezaprobaty
Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo.
Ćwiczący układają się przodem do siebie tworzą
,,gwiazdę” w leżeniu dmuchają piłeczki ping – pongowe
do siebie. Starają się aby piłeczki nie stawały w miejscu
ani nie uciekały na boisko.
Zadaniowo ścisła
W razie potrzeby zwiększamy lub zmniejszamy odległość.
3’
1.Zbiórka
2.Wyróżnienie najlepiej ćwiczących
3.Omówienie lekcji
4.Nauczyciel pyta uczniów o znanych sportowców.
4.Pożegnanie klasy
3`
Pogadanka
Autor:
Prowadzący: Piotr Jaskowski
Kierunek : Zarządzanie Oświatą
,,Konspekt na zaliczenie”
Strona 4 z 4
Zbiórka na ławeczce gimnastycznej, nie ćwiczący sprzątają
sprzęt.
Nauczyciel ocenia osoby aktywne i poprawnie wykonujący
ćwiczenia.
Prowadzący rozmawia z uczniami na temat znanych
sportowców.