programu nauczania wf dla liceum ogólnokształcącego z

Transkrypt

programu nauczania wf dla liceum ogólnokształcącego z
1
PROGRAMU NAUCZANIA WF
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ROZSZERZONĄ
LICZBĄ GODZIN
ZAJĘĆ SPORTOWYCH
NA ROK SZKOLNY
2014/2017
W programie nauczania wychowania fizycznego zajęcia podzielono na WF 3
godziny tygodniowo (realizowane na bazie szkoły) i zajęcia sportowe 5 godzin
tygodniowo (realizowane na hali gimnastycznej i na basenie).
W klasie I są 3 godziny w tygodniu zajęć wf oraz zajęcia sportowe: 2 godziny
zajęć na basenie i 3 godziny - gry zespołowe . W klasie II i III 3 godziny zajęć wf i 5
godzin zajęć sportowych.
WF: klasa I – 94 godziny, klasa II – 98 godzin, klasa III – 78 godzin.
W ramach zajęć obowiązkowych z wf realizowane będą treści nauczania z zakresu :
- lekkoatletyki
- gimnastyki
- koszykówki
- piłki nożnej
- piłki siatkowej
- piłki ręcznej
- rytmu , tańca , muzyki
- tenisa stołowego
- kształtowania sprawności ogólnej
- nowych dyscyplin sportowych w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów
W ramach zajęć sportowych, proponujemy następujące zajęcia:
- koszykówka
- piłka siatkowa
- piłka nożna
- pływanie - realizowane będzie w klasie 1 w ilości 2 godzin tygodniowo.
System nauczania pozwalający uczniowi aktywnie uczestniczyć w wybranych
przez siebie zajęciach w przyszłości będzie procentował wiedzą i umiejętnościami,
które pozwolą na zachowanie zdrowia i zapewnią możliwość pełnego uczestnictwa w
szeroko rozumianej rekreacji przez całe życie – a to właśnie jest głównym zadaniem
wychowania fizycznego w szkole średniej.

Podobne dokumenty