LOGISTYKA 1 niestacj.

Transkrypt

LOGISTYKA 1 niestacj.
kierunek studiów:
profil studiów:
stopień:
forma studiów:
specjalności:
od roku:
LOGISTYKA
ogólnoakademicki
pierwszy
niestacjonarne
Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2013/2014
Szczegóły przedmiotu
rok
semestr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Przedmiot
Matematyka
Ekonomia
Podstawy finansów
Zarządzanie
Marketing
Historia gospodarcza
Podstawy prawa
Techniki informatyczne
Ochrona własności
intelektualnej
Podstawy socjologii
ilość godzin
ćwiczenia
20
20
10
18
18
10
10
20
20
konw.
sem.
lab. komp.
lek.
20
2
2
2
2
2
2
2
2
Logistyka i zarządzanie
łańcuchem dostaw
Statystyka
Podstawy rachunkowości
Infrastruktura logistyczna
Zarządzanie produkcją i
usługami
Finanse przedsiębiorstw
Systemy informatyczne w
logistyce
Język obcy
II
3
3
3
3
3
3
3
3
razem po I roku :
Rachukowość zarządcza i
controlling
Podstawy ekonometrii
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcji
Logistyka dystrybucji
Ekonomika transportu
Badania operacyjne
Projektowanie procesów
Język obcy
Optymalizacja w logistyce
Ekologistyka
Towaroznawstwo
Język obcy
Przedmioty do wyboru
Moduł specjalności
III
razem po II roku :
Normalizacja i zarządzanie
jakością
5
Prognozowanie i symulacje
5
5
5
5
Przedmioty do wyboru
Moduł specjalności
Seminarium licencjackie
Praktyki zawodowe
6
6
6
Przedmioty do wyboru
Moduł specjalności
Seminarium licencjackie
Przygotowanie i obrona
pracy licencjackiej
Z
1
MP
Z
1
29
MP
20
10
30
E
6
MP
20
10
10
10
30
10
20
Z
Z
Z
5
3
3
MP
MP
MP
18
Z
3
MP
20
E
4
MP
30
E
5
MP
24
182
368
Z
MW,MU
p. ECTS:
2
31
60
10
18
10
10
10
20
24
godzin:
10
10
20
E
5
MP
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
30
20
24
194
30
20
20
12
30
60
172
366
Z
Z
Z
Z
Z
E
E
Z
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MW,MU
p. ECTS:
4
2
2
2
2
6
4
2
29
7
3
2
3
5
12
32
61
20
Z
3
MP
36
E
6
MP
30
60
20
4 tyg.
166
20
60
20
Z
E/Z
Z
MW
MW,MS
MW
Z
E/Z
Z
4
12
2
4
31
6
12
2
E
10
20
10
24
10
10
10
20
10
10
12
20
30
10
30
10
10
godzin:
16
30
20
30
30
20
razem po semestrze V:
6
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
10
razem po semestrze IV:
5
8
8
2
2
2
2
2
1
10
186
razem po semestrze III:
4
4
4
4
4
4
E
E
Z
Z
Z
Z
Z
Z
10
razem po semestrze II:
3
40
40
10
18
18
10
10
20
10
razem po semestrze I :
I
ECTS
Razem
KOD
wykładów
moduły:
MPz.podstawo
we, MSz.soecjaliza
Forma
zaliczenia
30
20
30
20
razem po semestrze VI:
razem po III roku :
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW:
godzin:
godzin:
Plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydzialu Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 01.07.2013 r.
E
Z
Z
E
Z
E/Z
100
266 p. ECTS:
1000 p. ECTS:
30
61
182
MP
MP
MP
MW,MU
MW
MW,MS
MW
MW,MS
MW