wykaz ofert_dofinansowanie_działalność na rzecz osób

Transkrypt

wykaz ofert_dofinansowanie_działalność na rzecz osób
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Otwarty konkurs ofert w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
zadanie wynikające z "Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych"
2016 rok
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania publicznego
I.
II.
III.
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek
w Zielonej Górze
Wielowymiarowa psychoterapia dla amazonek
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej
Razem" w Zielonej Górze
Coaching zdrowia
Wysokośc przyznanych
środków publicznych
IV.
1
3 000,00 zł
2
3 500,00 zł
3
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Lubuski Oddział
Regionalny
w Zielonej Górze
Impreza integracyjna
pn: "TPD Dzieciom" dla 100 dzieci
2 000,00 zł
4
Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne "START"
w Zielonej Górze
Aktywność i integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział
w imprezach sportowych
4 500,00 zł
5
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych "TACY
SAMI"
w Zielonej Górze
Łagodzenie dysfunkcji mowy metodą alternatywnej komunikacji
3 000,00 zł
6
Stowarzyszenie "Człowiek
w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski"
w Gorzowie Wlkp.
Aktywizacja typu zawodowego
w realnych warunkach kawiarni
3 000,00 zł
7
Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
w Krośnie Odrzańskim
"ODKRYJ SWOJE PASJE"
TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
w Drezdenku
"Ruszaj się i bądź zdrowy"
5 000,00 zł
8
5 000,00 zł
9
Stowarzyszenie "Pracownia Przestrzeń"
w Zielonej Górze
WARSZTATY ROZWOJOWE DLA OSÓB CHORYCH NA
STWARDNIENIE ROZSIANE oparte na programie Simontona
pomocy psychologicznej osobom przewlekle chorym
2 000,00 zł
10
Koło Polskiego Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Gorzowie Wlkp.
"Gorzów - miastem akceptacji"
7 000,00 zł
38 000,00 zł