Mama może wszystko w Zielonej Górze

Transkrypt

Mama może wszystko w Zielonej Górze
Punkt Informacyjny - Narodowa Strategia Spójności
Mama może wszystko w Zielonej Górze
Dnia 29 maja br. o godzinie 11 w Sali Zabaw przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej
Górze odbyło się spotkanie informacyjne przeznaczone dla mam planujących powrócić na rynek
pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Wydarzenie odbyło się w ramach kolejnej edycji spotkań z cyklu "Mama może wszystko"
organizowanych dla mieszkańców województwa lubuskiego. Pierwsze prelekcje miały miejsce w
2010 i 2011 roku (w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Słubicach oraz Żarach).
Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości założenia działalności gospodarczej oraz skorzystania z
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pierwszej części
przybliżone zostały m.in. zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie firmy z Powiatowego
Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w ramach projektu "Lubuski przedsiębiorca").
W wydarzeniu udział wzięły mamy z dziećmi. Podczas gdy mamy brały udział w prelekcji, dzieci
spędzały czas na zabawie pod opieką wykwalifikowanego personelu.
Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zielonej
Górze.
Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
(opublikowano dnia 31 maja 2012r.)
1/1

Podobne dokumenty