Mama może wszystko - kolejne spotkanie w Zielonej Górze

Transkrypt

Mama może wszystko - kolejne spotkanie w Zielonej Górze
Punkt Informacyjny - Narodowa Strategia Spójności
Mama może wszystko - kolejne spotkanie w
Zielonej Górze
28 października br. w Sali Zabaw przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze odbyło
się bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do mam planujących powrócić na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości założenia
działalności gospodarczej oraz skorzystania z projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny o
Funduszach Europejskich w Zielonej Górze.
Było to kolejne ze spotkań w województwie lubuskim skierowane do kobiet chcących powrócić na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Pierwsze prelekcje
odbyły się 17 i 21 czerwca 2010 - kolejno w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, oraz 28 sierpnia
2010 w Słubicach.
W trakcie spotkania omówione zostały możliwości założenia własnej działalności gospodarczej w
ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków z Powiatowego
Urzędu Pracy. Praktycznymi informacjami dotyczącymi założenia własnej firmy ze środków
unijnych podzieliła się Pani Dorota Polewka prowadząca Ośrodek Szkolenia Kierowców D&S
Manewr.
W ramach spotkania przedstawione zostały również działania przeznaczone m.in. dla kobiet
powracających na rynek pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
Podczas gdy mamy brały udział w prelekcji, dzieci spędzały czas na zabawie pod opieką
wykwalifikowanej kadry. Udział w spotkaniu wzięły 32 młode mamy. Kolejne z cyklu spotkań
informacyjnych MAMA MOŻE WSZYSTKO planowane jest w przyszłym roku.
Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
1/1

Podobne dokumenty