Chemicum-remont dachu

Transkrypt

Chemicum-remont dachu
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza
Poznań ul. Wieniawskiego 1
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Remont dachu Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Uniwersytet Adama Mickiewicza
60-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Chemicum-remont dachu-przedmiar.ath
Lp. Podstawa
Remont dachu
1
1 KNR 4-01
d.1 0508-02
2 KNR 4-01
d.1 0535-08
3 KNR 4-01
d.1 0430-03
4 TZKNBK I
d.1 0726-01
5 KNR 4-01
d.1 0108-17
6 KNR 4-01
d.1 0108-20
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
m2
300
m2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
120
m2
Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm
300
m2
Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie
m3
30.4
m3
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
30.4
m3
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 10
30.4
m3
7
Koszty składowania i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki
d.1 kalk. własna
30.4
2
Wykonanie nowego pokrycia dachu
8 KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
d.2 0631-01
Krotność = 2
300
m2
m3
m3
11 KNNR 2
d.2 0604-02
analogia
12 KNNR 2
d.2 0502-04
analogia
Razem
300.00
RAZEM
300.00
120.00
RAZEM
120.00
300.00
RAZEM
300.00
30.40
RAZEM
30.40
30.40
RAZEM
30.40
30.40
RAZEM
30.40
30.40
RAZEM
30.40
300.00
RAZEM
300.00
300.00
RAZEM
300.00
300.00
RAZEM
300.00
300.00
RAZEM
300.00
300.00
RAZEM
300.00
80.00
RAZEM
80.00
12.00
RAZEM
12.00
30.00
RAZEM
30.00
30.00
RAZEM
30.00
30.00
RAZEM
30.00
m3
m3
m2
m2
9 KNR-W 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa- m2
d.2 0627-05
ratami solowymi
300
m2
10 KNR-W 4-01 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm
d.2 0419-03
300
Poszcz
m2
m2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - mem- m2
brana pod dachówkę
300
m2
Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki
m2
300
m2
13 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku
d.2 0515-01
80
m2
m2
14 KNR-W 2-02 Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach kry- szt.
d.2 0515-05
tych nie-blachą - z blachy z cynku
12
szt.
15 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- m
d.2 0522-02
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
30
m
16 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
d.2 0529-02
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
30
m
17 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
d.2 1603-01
30
m2
-2-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26099 Użytkownik: Krzysztof Wolski
m
m2
Chemicum-remont dachu-przedmiar.ath
L
p.
Nazwa
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Jm
Ilość
1. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,
kg 392.88
55do0,65mm
2. dachówka ceramiczna karpiówka pó- szt. 10800.0
łokrągła podstawowa, angoba mie0
dziana Koramic
3. dachówka ceramiczna szczytowa, an- szt. 300.00
goba miedziana Koramic
Il inw.
Il wyk.
Cena
jedn.
Wartość
392.88
0.00
0.00
10800.0
0
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
szt. 300.00
300.00
0.00
0.00
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3
0.01
6. drut stalowy okrągły 3 mm
kg
0.27
7. gąsiory dachowe ceramiczne z
szt. 112.20
klamrą, angoba miedziana
0.01
0.27
112.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. dachówka ceramiczna wentylacyjna,
angoba miedziana Koramic
8.
9.
10.
11.
gwoździe
haki do muru
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm
koszt składowania i utylizacji gruzu
kg
kg
szt
m3
87.00
0.36
648.00
30.40
87.00
0.36
648.00
30.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12. Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II
m3
13. membrana dachowa Kora Tech Clas- m2
sic 3-warstwowa
5.40
330.00
5.40
330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m2
0.01
0.01
0.00
0.00
m2
0.01
0.01
0.00
0.00
m2
kg
m
0.42
90.00
30.90
0.42
90.00
30.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
30.90
30.90
0.00
0.00
kg
dm3
5.41
20.10
5.41
20.10
0.00
0.00
0.00
0.00
m
24.00
24.00
0.00
0.00
9.90
9.90
0.00
0.00
60.00
60.00
0.00
0.00
14. płyty pomostowe komunikacyjne długie
15. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
16. płyty pomostowe robocze
17. Preparat ogniochronny "Ogniochron"
18. Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi
150mm
19. Rynny spust.z blachy cynk-tyt. fi
150mm
20. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
21. Środek impreg-grzyb."Drewnochron"kolorowy
22. taśma kalenicowa
23. uchwyty do rur spustowych ocynkowa- szt
ne
24. uchwyty do rynien dachowych ocynko- szt
wane
25. materiały pomocnicze
zł
0.00
RAZEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-3-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26099 Użytkownik: Krzysztof Wolski
Grupa
DoCeRa- Rastaw- na do- bat bat
ca
stawzacy
ma stoksy- soma walny
ny
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
Chemicum-remont dachu-przedmiar.ath
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Nazwa
rusztowanie rurowe
samochód samowyładowczy do 5 t
środek transportowy
wyciąg
Żuraw przesuw.p-ścien.0,5-0,75
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Słownie: zero i 00/100 zł
-4-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26099 Użytkownik: Krzysztof Wolski
Ilość
4.68
34.35
0.74
20.40
57.00
Cena jedn.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RAZEM
Wartość
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00