Renowacje dachu ZSGiP we Włosi

Transkrypt

Renowacje dachu ZSGiP we Włosi
Renowacje dachu ZSGiP we Włosieniu 804
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z płyt Onduline.
0512-01
pozycja zamienna
804
j.m.
m2
m2
2 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
0518-06
90*0.5
m2
3 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
0518-07
poz.2
m2
m2
m2
4 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla- m2
0545-08
chy nie nadającej się do użytku
45
m2
5 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
0545-04
90
m
6 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
0545-06
27
m
m
m
7 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- m
0522-02
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
90
m
8 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0526-02
27
m
10 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
0504-01
poz.2
m2
11 ZKNR C-1
0101-02
analogia
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża.
Oczyszczenie i zmycie podłoża
m2
poz.1
m2
Powłoka ochronna z farby poliuretanowej - zabezpieczenie izolacji z pianki
przed UV.
804
m2
Izolacja stropów i stropodachów pianką poliuretanową grubości 35 mm.
m2
poz.1
m2
Powłoka ochronna z farby poliuretanowej - zabezpieczenie izolacji z pianki
przed UV.
poz.13
m2
13 KNZ 14 1101
14 KNZ 14 2601
-2-
Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24756 Użytkownik: Wojciech Przybyła
Razem
804.000
RAZEM
804.000
45.000
RAZEM
45.000
45.000
RAZEM
45.000
45.000
RAZEM
45.000
90.000
RAZEM
90.000
27.000
RAZEM
27.000
90.000
RAZEM
90.000
27.000
RAZEM
27.000
45.000
RAZEM
45.000
45.000
RAZEM
45.000
804.000
RAZEM
804.000
804.000
RAZEM
804.000
804.000
RAZEM
804.000
804.000
RAZEM
804.000
m
9 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- m2
0514-01
nej.
poz.4
m2
12 KNZ 14 2601
Poszcz
m2
m2
m2