regulamin piosenka religijna 2012

Transkrypt

regulamin piosenka religijna 2012
REGULAMIN
PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ
1.
ORGANIZATOR :
Brzozowski Dom Kultury
Ul. Armii Krajowej 3, Brzozów 36-200
Tel. 13 43 419 38
www.bdk.net.pl
2. CELE:
• propagowanie piosenek religijnych wśród dzieci i młodzieży
• rozbudzanie aktywności twórczej
• pomoc osobom utalentowanym w prezentacji repertuaru
• inicjowanie twórczych spotkań osób o wspólnych pasjach
3. TERMINY I MIEJSCE:
• nadsyłanie zgłoszeń do - 28.06.2012r.
• przesłuchania konkursowe i wręczenie nagród -
30.06.2012r.godz.17:00 w Brzozowskim Domu Kultury
4. UCZESTNICY:
• uczestnikami Przeglądu mogą być soliści i zespoły wokalne
(do 10 osób, bez chórów)
5. GRUPY WIEKOWE:
• I kat. - szkoła podstawowa
• II kat. - gimnazjum i liceum
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór,
• czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut,
7. SPRAWY ORGANIZACYJNE
• osoby biorące udział w przeglądzie przyjeżdżają na koszt własny,
• uczestnicy niepełnoletni przebywają pod opieką instruktorów,
• podkłady muzyczne na płycie CD należy dostarczyć w dniu
przeglądu,
• próby mikrofonu odbędą się według harmonogramu prób,
• wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie będą
rozpatrywane przez Przewodniczącego jury,
8. JURY:
jury tworzyć będą artyści i specjaliści dzieła muzycznego,
decyzje jury są ostateczne,
jurorzy i organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do przekwalifikowania solistów do innej kategorii wiekowej,
• organizator nie ma wpływu na werdykt jury,
• powołana komisja oceniać będzie
 walory głosowe
 interpretację,
 muzykalność
 dobór repertuaru
 wyraz artystyczny
•
•
•